การล็อกงานนำเสนอ

คุณสามารถล็อกงานนำเสนอเพื่อให้ไม่สามารถแก้ไข ย้าย ลบ หรือตั้งชื่อใหม่ได้

การล็อกหรือปลดล็อกงานนำเสนอ

  1. คลิกชื่องานนำเสนอที่ด้านบนสุดของหน้า

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ล็อกอยู่เพื่อล็อกเอกสาร หรือยกเลิกการเลือกเอกสารเพื่อปลดล็อก

  3. คลิกด้านนอกหน้าต่างเพื่อปิด

การล็อกงานนำเสนอไม่เหมือนกับ การป้องกันงานนำเสนอด้วยรหัสผ่าน—เนื่องจากผู้ใช้ใด ๆ ก็สามารถปลดล็อกงานนำเสนอได้