การเพิ่มรหัสผ่านไปยังงานนำเสนอ

หากคุณต้องการจำกัดผู้ที่สามารถเปิดและดูงานนำเสนอ Keynote ของคุณได้ คุณสามารถป้องกันได้ด้วยรหัสผ่าน ใครก็ตามที่ได้รับงานนำเสนอจากคุณจะต้องทราบรหัสผ่านเพื่อที่จะเปิด หากคุณกำลังแชร์งานนำเสนอใน iCloud ผู้ที่ใช้งานร่วมกันต้องการรหัสผ่านเช่นกัน

คุณยังสามารถเรียกขอรหัสผ่านเพื่อหยุดหรือออกงานนำเสนอในระหว่างที่กำลังเล่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อตั้งค่างานนำเสนอให้เล่นโดยอัตโนมัติในคิออสค์ เป็นต้น

การเพิ่มรหัสผ่านไปยังงานนำเสนอ

  1. คลิกที่แถบเอกสารที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

    หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบเอกสาร ให้คลิก ปุ่มเอกสาร ใน แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด”

  3. ป้อนรหัสผ่านและคำใบ้ จากนั้นคลิก ตั้งค่ารหัสผ่าน

ในการเปลี่ยนหรือเอารหัสผ่านออก ให้เลือก ไฟล์ > เปลี่ยนรหัสผ่าน (จากเมนูไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) ป้อนข้อมูลที่ร้องขอ จากนั้นคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ เอารหัสผ่านออก

การทำให้ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อออกจากการเล่นงานนำเสนอ

เมื่อคุณทำให้ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อออกจากงานนำเสนอ รหัสผ่านจะปรับใช้กับงานนำเสนอทั้งหมดที่เล่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ใช่แค่เพียงงานนำเสนอนี้

  1. เมื่องานนำเสนอเปิดอยู่ เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  2. คลิก งานนำเสนอ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อออกจากงานนำเสนอ”

  3. ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตั้งค่ารหัสผ่าน

รหัสผ่านนี้จะปรับใช้เมื่องานนำเสนอเล่นอยู่บน Mac ที่บันทึกอยู่เท่านั้น หากคุณบันทึกงานนำเสนอไปที่ Mac เครื่องอื่น คุณสามารถปรับใช้รหัสผ่านได้ตามขั้นตอนข้างต้น

ในการดอารหัสผ่านนี้ออก ให้เลือก Keynote > การตั้งค่า จากนั้นยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อออกจากงานนำเสนอ”

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านหลังจากที่คุณแชร์งานนำเสนอ หากคุณทำเช่นนั้น โปรดทำให้แน่ใจว่าได้แจ้งผู้ร่วมงานเพื่อให้พวกเขาสามารถเปิดงานนำเสนอได้

การเปลี่ยนหรือเอารหัสผ่านออก

  • เปลี่ยนรหัสผ่าน: เลือก ไฟล์ > เปลี่ยนรหัสผ่าน (จากเมนูไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) ป้อนข้อมูลที่ร้องขอ จากนั้นคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

  • เอารหัสผ่านออก: เลือก ไฟล์ > เปลี่ยนรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านเก่า จากนั้นคลิก เอารหัสผ่านออก

งานนำเสนอที่มีรหัสผ่านป้องกันอยู่จะยังคงได้รับการป้องกันเมื่อคุณแชร์โดยใช้ iCloud ดังนั้นผู้ที่ใช้งานร่วมกันกับคุณจะต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดงานนำเสนอนั้น หากกำลังแชร์งานนำเสนอใน iCloud อยู่แล้ว คุณสามารถเพิ่ม เอาออก หรือเปลี่ยนรหัสผ่านในการตั้งค่าการแชร์

หมายเหตุ: งานนำเสนอสามารถมีรหัสผ่านได้เพียงรหัสเดียว ดังนั้นหากคุณเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อคุณแชร์งานนำเสนอ รหัสผ่านนั้นจะกลายเป็นรหัสผ่านเฉพาะของงานนำเสนอนั้น