การเพิ่มการเปลี่ยนแบบการเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์
การเปลี่ยนแบบการเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์จะสร้างลูกเล่น ...

เพิ่มการเปลี่ยน
การระหว่างสไลด์ การเปลี่ยนคือลูกเล่นภาพที่เล่นขณะท ...

การทำให้วัตถุเคลื่อนไหว
ในการทำให้งานนำเสนอของคุณดูมีชีวิตชีวามากขึ้น คุณส ...