การทำให้วัตถุเคลื่อนไหว

ในการทำให้งานนำเสนอของคุณดูมีชีวิตชีวามากขึ้น คุณสามารถทำให้วัตถุบนสไลด์เคลื่อนไหวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้ข้อความปรากฏจุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยได้ทีละจุดบนสไลด์ หรือทำให้รูปภาพลูกบอลกระเด้งบนสไลด์ได้

ภาพเคลื่อนไหวของวัตถุเรียกว่า ลูกเล่นฉาก ลูกเล่นฉากแบบต่างๆ จะมีให้ใช้ได้โดยขึ้นอยู่กับว่าวัตถุนั้นเป็นกล่องข้อความ แผนภูมิ ตาราง รูปร่าง หรือสื่อ (รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ)

การย้ายวัตถุเข้ามาบนสไลด์เรียกว่า การสร้างฉากเข้า การย้ายวัตถุออกไปจากสไลด์คือ การสร้างฉากออก การย้ายวัตถุไปรอบ ๆ บนสไลด์เรียกว่า ฉากการกระทำ

การเคลื่อนไหววัตถุเข้ามาหรือออกจากสไลด์:

คุณสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้ามาบนสไลด์ ออกจากสไลด์ หรือทั้งคู่ได้

 1. เลือกวัตถุหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้ามาบนสไลด์: คลิกแถบฉากเข้าที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา คลิก เพิ่มลูกเล่น จากนั้นเลือกการเคลื่อนไหว

   หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบฉากเข้า ให้คลิก ปุ่มเคลื่อนไหว ใน แถบเครื่องมือ

  • การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากสไลด์: คลิกแถบฉากออกที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา คลิก เพิ่มลูกเล่น จากนั้นเลือกการเคลื่อนไหว

   หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบฉากออก ให้คลิก ปุ่มเคลื่อนไหว ใน แถบเครื่องมือ

 3. ใช้ตัวควบคุมเพื่อเปลี่ยนระยะเวลาของการเคลื่อนไหว และอื่น ๆ

คุณยังสามารถทำให้ฉากของวัตถุหากหลายชิ้นเป็นฉากเดียวได้โดยการจัดกลุ่มวัตถุเหล่านั้น จากนั้นเพิ่มภาพเคลื่อนไหวไปยังกลุ่ม

การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ สไลด์:

คุณสามารถใช้ฉากการกระทำเพื่อย้ายวัตถุไปตามเส้นทางหรือเปลี่ยนลักษณะของวัตถุ โดยไม่ต้องย้ายวัตถุเข้ามาหรือออกจากสไลด์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของวัตถุ ทำให้โปร่งใส และ อื่น ๆ ได้

มีฉากการกระทำอยู่สองประเภท: ฉากการกระทำพื้นฐานจะเปลี่ยนวิธีที่วัตถุปรากฏโดยการปรับตำแหน่งหรือขนาดบนสไลด์ ฉากการกระทำแบบเน้นจะเริ่มต้นและสิ้นสุดในตำแหน่งเดียวกันและใช้ในการเรียกร้องความสนใจไปที่วัตถุบนสไลด์

คุณสามารถรวมฉากการกระทำพื้นฐานเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับใช้ฉากย้ายที่เล่นพร้อมกันเป็นฉากหมุนเพื่อให้วัตถุดูเหมือนว่าหมุนในขณะที่ย้ายไปตามสไลด์ของคุณ

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. คลิกที่แถบการกระทำที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบการกระทำ ให้คลิก ปุ่มเคลื่อนไหว ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเพิ่มลูกเล่น จากนั้นเลือกการเคลื่อนไหว

 4. ใช้ตัวควบคุมเพื่อปรับแต่งการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง

 5. เพื่อปรับใช้ฉากการกระทำพื้นฐานอีกฉากกับวัตถุ ให้คลิกข้าวหลามตัดสีแดงใต้วัตถุ จากนั้นเลือกฉากอื่น

 6. ในการรวมฉากการกระทำพื้นฐานสองฉากเข้าด้วยกัน ให้ปรับใช้ฉากการกระทำพื้นฐานทั้งสองฉากกับวัตถุในแถบการกระทำที่ด้านบนสุดของแถบข้าง เลือก ลำดับฉาก จากนั้นเลือก พร้อมฉาก เพื่อเลือกฉากก่อนหน้าในหน้าต่างลำดับฉาก

เมื่อวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งตามผลลัพธ์ของฉากการกระทำ วัตถุ “ผี” จะปรากฏบนสไลด์ วัตถุผีเหล่านี้จะแทนตำแหน่งผลลัพธ์ของวัตถุที่มีฉากการกระทำ

การสร้างวัตถุด้วยส่วนต่าง ๆ:

คุณสามารถสร้างตาราง แผนภูมิ รายการ หรือบล็อกของข้อความได้ในครั้งเดียวหรือทีละชิ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้แผนภูมิวงกลมปรากฏบนสไลด์เป็นทีละเสี้ยว หรือทำให้รายการปรากฏทีละจุด

 1. เลือกตาราง แผนภูมิ หรือบล็อกของข้อความที่มีการเคลื่อนไหว

 2. คลิกที่แถบฉากเข้าที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบฉากเข้า ให้คลิก ปุ่มเคลื่อนไหว ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพจัดส่ง จากนั้นเลือกวิธีที่คุณต้องการให้วัตถุใช้ฉากเข้า

  ตัวเลือกจัดส่งขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น แผนภูมิวงกลมสามารถใช้ฉากเข้าเป็นเสี้ยว และแผนภูมิแท่งสามารถใช้ฉากเข้าเป็นชุด

  ลูกเล่นบางตัว เช่น ย้ายเข้า จะมีตัวเลือกจัดส่งข้อความเพิ่มเติม คุณสามารถใช้ตัวเลือกจัดส่งข้อความเพื่อทำให้คำหรืออักขระเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น คุณณสามารถใช้ฉากเข้ากับหลายย่อหน้า แต่คำในย่อหน้าสามารถถูกทำให้เคลื่อนไหวให้เข้ามาแบบสุ่มในระหว่างจัดส่งแต่ละย่อหน้าได้

การเปลี่ยนลำดับฉากและการกำหนดเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่วัตถุเคลื่อนไหวบนสไลด์ได้ คุณยังสามารถปรับการกำหนดเวลาของฉาก การตั้งค่าลูกเล่นบางตัวให้สร้างโดยอัตโนมัติหลังจากตัวอื่น หรือการตั้งค่าฉากให้เรียกใช้พร้อมกัน คุณยังสามารถระบุเวลาที่ฉากเริ่มต้นได้อีกด้วย

หน้าต่างลำดับฉาก
 1. เลือกสไลด์ที่มีลูกเล่นฉากที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

 2. คลิกที่แถบฉากเข้า ฉากออก หรือการกระทำ ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบเหล่านี้ ให้คลิก ปุ่มเคลื่อนไหว ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิก ลำดับฉาก ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง

  ลูกเล่นฉากทั้งหมดบนสไลด์จะถูกลงรายการไว้ ในการระบุลำดับฉากอย่างรวดเร็วสำหรับวัตถุเฉพาะ ให้เลือกวัตถุบนสไลด์

 4. ในการเปลี่ยนลำดับฉากสำหรับลูกเล่นฉาก ให้ลากลูกเล่นฉากไปที่ตำแหน่งใหม่ในหน้าต่างลำดับฉาก กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วเลือกหลายฉาก

  หากคุณลากลูกเล่นฉากไปบนอีกฉากหนึ่ง (ฉากเหล่านั้นผสานกันในหน้าต่าง) ลูกเล่นฉากที่สองจะเล่นหลังจากลูกเล่นที่จับคู่ด้วยโดยอัตโนมัติ

 5. ในการแแก้ไขการกำหนดเวลาสำหรับลูกเล่นฉาก ให้เลือกลูกเล่นฉาก คลิกเมนูป๊อปอัพเริ่มต้น จากนั้นเลือกตัวเลือก:

  • เมื่อคลิก: ฉากจะเล่นเมื่อคุณคลิก

  • พร้อมฉาก (หมายเลข): ฉากจะเล่นพร้อมกันกับฉากก่อนหน้า

  • หลังฉาก (หมายเลข): ฉากจะเล่นหลังจากฉากก่อนหน้าเสร็จ ปรับการหน่วงเวลาโดยใช้ลูกศรถัดจากช่องการหน่วงเวลา

การเอาการเคลื่อนไหวออก

ในการเอาฉากออก ให้เปลี่ยนลูกเล่นฉากไปเป็น ไม่มี

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิกที่แถบฉากเข้า ฉากออก หรือการกระทำ ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบเหล่านี้ ให้คลิก ปุ่มเคลื่อนไหว ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิก เปลี่ยนแปลง จากนั้นเลือก ไม่มี