การเพิ่มการเปลี่ยนแบบการเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์

การเปลี่ยนแบบการเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์จะสร้างลูกเล่นของวัตถุที่ย้ายจากตำแหน่งบนสไลด์หนึ่งไปยังตำแหน่งใหม่บนสไลด์ถัดไปเมื่อคุณเล่นงานนำเสนอของคุณ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแบบการเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์คือสร้างสไลด์แล้วเพิ่มวัตถุ จากนั้นทำสำเนาสไลด์แล้วจัดเรียง เปลี่ยนขนาด หรือวางแนววัตถุอีกครั้งบนสไลด์ที่ทำสำเนา วัตถุใด ๆ ที่ปรากฏทั้งสองสไลด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยน วัตถุใด ๆ ที่ปรากฏบนสไลด์แรก แต่ไม่ได้อยู่ในสไลด์ถัดไปจะค่อย ๆ เลือนหายไป วัตถุใด ๆ ที่ปรากฏบนสไลด์ถัดไป แต่ไม่ได้อยู่ในสไลด์ต้นฉบับจะค่อย ๆ ปรากฏขึ้นมา

การเพิ่มการเปลี่ยนแบบการเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์

 1. วางวัตถุ (กล่องข้อความ รูปร่าง และรูปภาพ๗ บนสไลด์

 2. เลือกสไลด์ในตัวนำทางสไลด์ จากนั้นกด Command-D เพื่อทำสำเนาสไลด์

 3. บนสไลด์ที่ทำสำเนา ให้เปลี่ยนตำแหน่งใหม่และเปลี่ยนขนาดวัตถุทั้งหมดหรือบางชิ้น

 4. เพิ่มข้อความหรือกราฟิกเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังสไลด์ี่ที่ทำสำเนา หรือลบวัตถุใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการ

 5. เลือกสไลด์แรกของสองสไลด์

 6. คลิกที่ปุ่มเพิ่มลูกเล่นใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีปุ่ม เพิ่มลูกเล่น ให้คลิก ปุ่มเคลื่อนไหว ใน แถบเครื่องมือ

 7. แตะการเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์

 8. ใช้ตัวควบคุมในแถบข้างเพื่อปรับระยะเวลาของลักษณะเปลี่ยนผ่าน เวลาที่จะเล่นการเคลื่อนไหว และอื่นๆ

  คุณสามารถจับคู่วัตถุหรือข้อความได้ดังต่อไปนี้:

  • ตามวัตถุ: ย้ายวัตถุบนสไลด์แรกไปที่ตำแหน่งใหม่บนสไลด์ที่สอง

  • ตามคำ: ย้ายคำบนสไลด์แรกไปที่ตำแหน่งใหม่บนสไลด์ที่สอง คุณสามารถสร้างลูกเล่นการเปลี่ยนตำแหน่งคำเพื่อสร้างวลีหรือประโยคใหม่ได้

  • ตามอักขระ: ย้ายอักขระบนสไลด์แรกไปที่ตำแหน่งใหม่บนสไลด์ที่สอง คุณสามารถสร้างลูกเล่นการเปลี่ยนตำแหน่งตัวอักษรเพื่อสร้างคำใหม่ได้