การเพิ่มการเปลี่ยนระหว่างสไลด์

การเปลี่ยนคือลูกเล่นภาพที่เล่นขณะที่คุณย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังสไลด์ถัดไป ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนผลักจะทำให้สไลด์ดูเหมือนว่าผลักสไลด์ก่อนหน้าออกจากหน้าจอ

สามเหลี่ยมสีน้ำเงินบนสไลด์บ่งบอกว่าสไลด์มีการเปลี่ยน

การเพิ่มการเปลี่ยนระหว่างสไลด์

  1. เลือกสไลด์ในตัวนำทางสไลด์

  2. คลิกปุ่มเพิ่มลูกเล่นใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

    หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีปุ่ม เพิ่มลูกเล่น ให้คลิก ปุ่มเคลื่อนไหว ใน แถบเครื่องมือ

  3. เลือกการเปลี่ยน

    การแสดงตัวอย่างของลักษณะเปลี่ยนผ่านจะเล่นบนสไลด์

  4. ระบุตัวเลือกการเปลี่ยน เช่น ระยะเวลาและทิศทาง โดยใช้ตัวควบคุมในแถบข้าง

    หากคุณเลือกให้การเปลี่ยนเริ่มโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนจะเริ่มเล่นโดยทันทีหลังจากที่คุณเลื่อนออกจากสไลด์

ในการเอาการเปลี่ยนสไลด์ออก ให้คลิก เปลี่ยนแปลง ในแถบข้าง จากนั้นเลือก ไม่มี

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการปรับใช้ลักษณะเปลี่ยนผ่านเดียวกันกับสไลด์หลายสไลด์ ให้ปรับใช้ลักษณะเปลี่ยนผ่านกับสไลด์หนึ่ง จากนั้นทำสำเนาสไลด์นั้นหลายๆ ครั้ง เมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาไปที่สไลด์ที่ทำสำเนา การเปลี่ยนจะอยู่ในสไลด์เหล่านั้นอยู่แล้ว