การเพิ่มหรือลบตาราง
เมื่อคุณเพิ่มตาราง คุณสามารถเลือกจากลักษณะจำนวนมาก ...

การเพิ่มแถวและคอลัมน์
การเพิ่มและจัดเรียงแถวและคอลัมน์ใหม่ มีแถวและคอลัม ...

การเพิ่มเนื้อหาไปที่เซลล์ตาราง
คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาไปยังตารางได้ในหลายวิธี คุณสา ...

จัดรูปแบบเซลล์ตาราง
การจัดรูปแบบเซลล์ที่แสดงข้อมูลประเภทต่าง ๆ คุณสามา ...

การสร้างรูปแบบเซลล์แบบกำหนดเอง
คุณสามารถสร้างรูปแบบเซลล์ของคุณเองสำหรับการแสดงค่า ...

การผสานหรือยกเลิกการผสานเซลล์
การผสานเซลล์ตารางจะรวมเซลล์ที่อยู่ติดกันเป็นเซลล์เ ...

การเพิ่มความเห็นไปยังเซลล์
ความเห็นนั้นรวมถึงชื่อของผู้เขียน และวันที่และเวลา ...

การเพิ่มการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไขไปยังเซลล์
คุณสามารถให้ Keynote เปลี่ยนลักษณะของเซลล์ตารางได้ ...

การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตาราง
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของตารางได้โดยการปรับใช้ลักษ ...

การเปลี่ยนรูปลักษณ์ข้อความตาราง
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความสำหรับตารางทั้งตาร ...