การจัดรูปแบบตารางสำหรับข้อความสองทิศทาง

Keynote รองรับข้อความสองทิศทาง เพื่อให้คุณสามารถป้อนและแก้ไขข้อความที่เขียนจากซ้ายไปขวา (เช่น ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) และจากขวาไปซ้าย (เช่น ภาษาอารบิกหรือภาษาฮิบรู) ในงานนำเสนอเดียวกันได้ คุณยังสามารถใช้ข้อความสองทิศทางในเซลล์ตาราง และคุณสามารถย้อนกลับทิศทางของตารางเพื่อหรับให้เหมาะสมกับภาษาต่าง ๆ ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาษาอื่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อความสองทิศทาง ให้ดูที่ การใช้ข้อความสองทิศทาง

ทิศทางข้อความในเซลล์ตารางจะอิงตามทิศทางของเซลล์ด้านซ้ายบนสุดในตารางแบบซ้ายไปขวา หรือเซลล์ด้านขวาบนสุดในตารางแบบขวาไปซ้าย หากเซลล์ว่างเปล่า ทิศทางของเซลล์จะอิงตามแป้นพิมพ์ปัจจุบัน (ตั้งค่าไว้ในเมนูข้อมูลเข้า)

การเปลี่ยนทิศทางข้อความในตาราง

 1. เลือกเซลล์

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกปุ่ม ลักษณะ ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

 4. คลิก ปุ่มทิศทางย่อหน้า

  ปุ่มสองทิศทาง

การย้อนกลับทิศทางตาราง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของข้อความในเซลล์แต่ละเซลล์ หรือคุณสามารถย้อนกลับรูปแบบตารางเพื่อย้อนกลับแถวหัวตาราง ลำดับคอลัมน์ และทิศทางข้อความ

 • เลือกตาราง จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก รูปแบบ > ตาราง > ย้อนกลับทิศทางตาราง (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  • คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกปุ่มทิศทางตารางที่ด้านล่างสุดของแถบข้าง

   หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบตาราง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

เมื่อคุณย้อนกลับลำดับตาราง การจัดแนวเซลล์จะได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้:

 • เซลล์ข้อความที่ตั้งค่าจัดแนวอัตโนมัติ (การตั้งค่าเริ่มต้น) จะเปลี่ยนแปลงการจัดแนวข้อความ

 • เซลล์ตัวเลขที่ตั้งค่าจัดแนวอัตโนมัติ (การตั้งค่าเริ่มต้น) จะไม่เปลี่ยนแปลงการจัดแนวตัวเลข (หมายเลขจะจัดแนวอัตโนมัติทางขวาเสมอ)

 • หากเซลล์ได้มีการจัดแนวเฉพาะที่ตั้งค่าให้จัดแนวไปทางขวา ซ้าย หรือตรงกลาง เซลล์จะรักษาการจัดแนวนั้นไว้

 • หากการจัดแนวเซลล์เป็นชิดขอบ ช่องว่างของบรรทัดที่ไม่เต็มจะเปลี่ยนจากอยู่ทางขวามาอยู่ทางซ้ายเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงทิศทางตาราง