การบันทึกตารางเป็นลักษณะใหม่

หากคุณปรับแต่งลักษณะของตารางด้วยตัวเองและต้องการปรับใช้การจัดรูปแบบเดียวกันนี้กับแผนภูมิอื่น ๆ คุณสามารถสร้างลักษณะตารางใหม่ได้ รูปแบบใหม่จะถูกบันทึกพร้อมด้วยชุดรูปแบบที่มาพร้อมกับแม่แบบ

Keynote จะสร้างลักษณะตารางใหม่ขึนอยู่กับลักษณะตารางที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับคุณลักษณะบางประการ เช่น การเติมเซลล์และลักษณะเส้นขอบ ตัวอย่างเช่น หากตารางของคุณใช้แบบอักษรหลายแบบ ลักษณะตารางใหม่จะใช้แบบอักษรที่ปรากฏบ่อยที่สุดในตาราง

การบันทึกตารางเป็นลักษณะใหม่

 1. เลือก ตารางที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบันทึก

 2. คลิกที่แถบตารางที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบตาราง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกลูกศรที่ด้านขวาของลักษณะตารางเพื่อนำทางไปยังกลุ่มสุดท้ายของลักษณะ

 4. คลิก ปุ่มลักษณะใหม่ เพื่อเพิ่มลักษณะของคุณ

ลักษณะตารางใหม่จะถูกเพิ่มไปยังกลุ่มสุดท้ายของลักษณะ คุณสามารถจัดระเบียบและแทนที่ลักษณะเหล่านี้ตามแบบที่คุณชอบ

การจัดเรียงลักษณะในรายการลักษณะตาราง

คุณสามารถจัดเรียงลักษณะเพื่อย้ายลักษณะที่คุณใช้บ่อยที่สุดไปไว้ด้านหน้า

 1. คลิกค้างไว้ที่รูปแบบที่คุณต้องการย้ายจนกว่ารูปแบบนั้นจะส่องแสง

 2. ลากลักษณะไปยังตำแหน่งใหม่

  ในการย้ายลักษณะจากบานหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกบานหน้าต่างหนึ่ง ให้ลากลักษณะนั้นไปเหนือลูกศรนำทางเพื่อเปิดบานหน้าต่างถัดไป จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

การลบลักษณะออกจากรายการลักษณะตาราง

 • กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ลักษณะ จากนั้นเลือก กดลักษณะ

การแทนที่ลักษณะตาราง

ในการเปลี่ยนลักษณะของตารางที่ใช้ลักษณะเดียวกันอย่างรวดเร็ว คุณสามารถกำหนดลักษณะใหม่ได้

 1. เลือก หนึ่งในตารางที่ใช้ลักษณะที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นแก้ไขลักษณะเพื่อให้เป็นแบบที่คุณต้องการ

 2. เลือกตารางที่คุณเพิ่งแก้ไขไป (หากคุณยกเลิการเลือกวัตถุนั้นไว้)

 3. คลิกที่แถบตารางที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบตาราง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 4. ที่ด้านบนสุดของแถบข้าง กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ลักษณะ จากนั้นเลือก กำหนดลักษณะใหม่จากส่วนที่เลือก

 5. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • การอัปเดตวัตถุทั้งหมดที่ใช้ลักษณะปัจจุบัน: การกระทำนี้จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของตารางทั้งหมดที่ใช้ลักษณะนี้อยู่ในปัจจุบัน

  • ไม่อัปเดตวัตถุ และยกเลิกการเชื่อมต่อวัตถุจากลักษณะ: การกระทำนี้จะเปลี่ยนแปลงกับแค่ตารางที่เลือกไว้เท่านั้น ลักษณะสำหรับตารางที่ไม่ได้อัปเดตจะถูกเอาออกจากแถบลักษณะเนื่องจากลักษณะจะถูกแทนที่

 6. คลิก ตกลง

  ลักษณะจะได้รับการอัปเดตในแถบข้าง และตารางทั้งหมดที่ใช้ลักษณะก็อัปเดตด้วย