การปรับขนาด เลื่อน และล็อกตาราง

เมื่อคุณคลิกตาราง ตัวควบคุมจะปรากฏรอบ ๆ เพื่อช่วยคุณเลือก ย้าย และปรับขนาด

การเลือกตาราง

 • คลิกตาราง จากนั้นคลิก ขอบจับตาราง ตรงมุมซ้ายบนสุดของตาราง

ขอบจับเพื่อเลือกสามตัว (สี่เหลี่ยมสีขาวขนาดเล็ก) จะปรากฏบนขอบของตารางเมื่อเลือกอยู่

การปรับขนาดตาราง

การปรับขนาดตารางจะทำให้ตารางใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง โดยจะไม่เปลี่ยนจำนวนของแถวและคอลัมน์ที่มีอยู่

 1. เลือกตาราง

 2. การลากขอบจับเพื่อเลือกใด ๆ (สี่เหลี่ยมสีขาว) บนขอบของตารางเพื่อทำให้ตารางใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง:

  • การปรับขนาดแถวและคอลัมน์พร้อม ๆ กัน: ลากสี่เหลี่ยมสีขาวตรงมุม

  • การปรับขนาดตารางตามสัดส่วน: กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วลากสี่เหลี่ยมสีขาวตรงมุม

การเลื่อนตาราง

 1. คลิกตาราง

 2. ลาก ขอบจับตาราง ตรงมุมซ้ายบนสุดของตารางเพื่อย้ายตารางไปยังที่ที่คุณต้องการ

การล็อกหรือปลดล็อกตาราง

คุณสามารถล็อกตารางเพื่อให้ไม่สามารถแก้ไข ย้าย หรือลบได้

 • เลือกตาราง จากนั้นคลิก ล็อก ที่แถบจัดเรียงที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

ในการปลดล็อกตาราง ให้คลิกตาราง จากนั้นคลิก ปลดล็อก ในแถบข้าง