การผสานหรือยกเลิกการผสานเซลล์

การผสานเซลล์ตารางจะรวมเซลล์ที่อยู่ติดกันเป็นเซลล์เซลล์เดียว คุณสามารถยกเลิกการผสานเซลล์ได้เช่นเดียวกัน และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเซลล์ใหม่ด้านซ้ายบนสุด

หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการผสานเซลล์ที่ถูกผสานก่อนหน้าได้แต่คุณไม่สามารถแยกเซลล์ได้

การผสานหรือยกเลิกการผสานเซลล์

 • การผสานเซลล์: เลือกเซลล์สองเซลล์หรือมากกว่านั้น จากนั้นแตะ ผสาน รูปแบบ > ตาราง > ผสานตาราง (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  ต่อไปนี้คือผลลัพธ์ของการผสานเซลล์:

  • หากมีเพียงเซลล์เดียวที่มีข้อมูลซึ่งมีอยู่ก่อนการผสาน เซลล์ที่ผสานแล้วจะยังคงมีเนื้อหาและการจัดรูปแบบของเซลล์นั้นอยู่

  • หากเซลล์หลายเซลล์มีเนื้อหาก่อนผสาน เนื้อหาทั้งหมดจะยังคงอยู่ แต่เซลล์ที่มีรูปแบบข้อมูลเฉพาะ เช่น ตัวเลข สกุลเงิน หรือวันที่ จะถูกแปลงเป็นข้อความ

  • หากปรับใช้สีเติมกับเซลล์้ด้านซ้ายบนสุด เซลล์ที่ผสานแล้วจะนำเอาสีเติมสีนั้นมาใช้

 • การยกเลิกการผสานเซลล์: เลือกเซลล์ จากนั้นเลือก รูปแบบ > ตาราง > เลิกผสานตาราง.

  เนื้อหาทั้งหมดจากเซลล์ที่มีการผสานก่อนหน้านี้จะเพิ่มเข้าไปยังเซลล์ที่ไม่มีการผสานเซลล์แรก

คุณไม่สามารถผสานเซลล์จากพื้นที่อื่นในตารางได้ ตัวอย่างเช่น เซลล์เนื้อหาและเซลล์แถวหัวตาราง

เคล็ดลับ: เซลล์ที่ผสานแล้วจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษในสูตร:

 • อ้างอิงไปยังเซลล์ได้โดยตรงในสูตรโดยใช้ที่อยู่ของมุมซ้ายบนสุดของเซลล์ที่ผสานแล้ว

 • คุณไม่สามารถรวมเฉพาะส่วนของเซลล์ที่ผสานแล้วในช่วงเซลล์ที่ต้องการใช้ในสูตรได้

 • หากคุณอ้างอิงถึงเซลล์ในสูตร จากนั้นผสานเซลล์ด้วยเซลล์ซึ่งอยู่ภายนอกช่วงที่คาดไว้ของสูตร สูตรอาจจะส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อผิดพลาดได้