การสร้างรูปแบบเซลล์แบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างรูปแบบเซลล์ของคุณเองสำหรับการแสดงค่าตัวเลข ข้อความ และวันและเวลา รูปแบบเซลล์แบบกำหนดเองของคุณจะถูกลงรายการไว้ในเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อีกครั้ง

การสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 1. เลือก เซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการให้ปรับใช้กับรูปแบบ

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างทางด้านขวา หรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูล จากนั้นเลือก สร้างรูปแบบกำหนดเอง

 4. ป้อนชื่อสำหรับรูปแบบของคุณ จากนั้นคลิกเมนูป๊อปอัพประเภทและเลือก ตัวเลข

 5. ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้เพื่อระบุรูปแบบ:

  • ป้อนข้อความในช่อง ข้อความที่คุณป้อนจะปรากฏในเซลล์

  • ลากโทเค็นไปยังช่องรูปแบบแบบกำหนดเอง โทเค็นจะแทนประเภทของข้อมูลที่คุณจะป้อนในเซลล์ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังป้อนรหัสไปรษณีย์ของสหรัฐไปในรูปแบบแบบกำหนดเอง คุณจะใช้โทเค็นจำนวนเต็มที่มีห้าหลัก

   คุณยังสามารถลากโทเค็นภายในช่องเพื่อจัดเรียงใหม่ได้

  • ปรับแต่งองค์ประกอบโทเค็น คลิกลูกศรบนโทเค็นเพื่อแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่นประเภทของสัญลักษณ์สกุลเงินหรือตัวเลขของหลักเพื่อแสดง

   คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลบนโทเค็นเพื่อเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ
  • เพิ่มกฎสูงสุดสามกฎเพื่อจัดรูปแบบเซลล์ที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขเฉพาะที่คุณกำหนด

   ในตัวอย่างนี้ ตัวเลขจำนวนบวกทั้งหมดที่คุณป้อนจะถูกแสดงเป็นหมายเลขโทรศัพท์พร้อมกับรหัสพื้นที่ (952) เมื่อคุณป้อน “5555103” ในเซลล์ ตัวเลขจะแสดงเป็น “(952) 555-5103” เมื่อคุณป้อน “0” ในเซลล์ เซลล์จะแสดง “ไม่มีตัวเลขในไฟล์”

   รูปแบบเซลล์ตัวเลขแบบกำหนดเองที่มีกฎ

การสร้างรูปแบบวันและเวลา

 1. เลือก เซลล์หรือช่วงของเซลล์

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างทางด้านขวา หรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ในเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูล เลือก สร้างรูปแบบกำหนดเอง

 4. ป้อนชื่อสำหรับรูปแบบของคุณ คลิกเมนูป๊อปอัพประเภทและเลือก จากนั้นเลือก วันที่และเวลา

 5. กำหนดรูปแบบแบบกำหนดเองโดยการทำสิ่งใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ป้อนข้อความในช่อง ข้อความที่คุณป้อนจะปรากฏในเซลล์

  • ลากโทเค็นไปยังช่องรูปแบบแบบกำหนดเอง โทเค็นจะแทนประเภทของข้อมูลที่คุณจะป้อนในเซลล์

   คุณยังสามารถลากโทเค็นภายในช่องเพื่อจัดเรียงใหม่ได้

  • ปรับแต่งองค์ประกอบโทเค็น คลิกลูกศรบนโทเค็นเพื่อแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับข้อมูล

   ตัวอย่างด้านล่างนี้จะใช้วันของโทเค็นปี (“5”) และข้อความแบบกำหนดเองเพื่อที่เมื่อคุณป้อน “2/25/2014” ในเซลล์ เซลล์จะแสดง “56 days into the year”

   รูปแบบเซลล์วันที่และเวลาแบบกำหนดเอง

รูปแบบวันและเวลาจะถูกปรับใช้ไปยังเซลล์หากคุณป้อนค่าที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (-) หรือเครื่องหมายทับ (/) เช่น “1/4/2014”

การสร้างรูปแบบข้อความ

 1. เลือก เซลล์หรือช่วงของเซลล์

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างทางด้านขวา หรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูล จากนั้นเลือก สร้างรูปแบบกำหนดเอง

 4. ป้อนชื่อสำหรับรูปแบบของคุณ คลิกเมนูป๊อปอัพประเภทและเลือก จากนั้นเลือก ข้อความ

 5. ในช่องข้อความ ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในเซลล์แต่ละเซลล์โดยที่ใช้รูปแบบนี้โดยอัตโนมัติ โทเค็น “ข้อความ” สีน้ำเงินจะแทนข้อความที่คุณป้อนในเซลล์ตาราง

ในตัวอย่างด้านล่างนี้ ข้อความ “Notify customer” จะปรากฏก่อนอะไรก็ตามที่คุณป้อนในเซลล์ หากคุณป้อน “Need to update address” ในเซลล์ตาราง เซลล์จะแสดง “Notify customer: Need to update address.”

รูปแบบเซลล์ข้อความแบบกำหนดเอง