การเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตาราง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของตารางได้โดยการปรับใช้ลักษณะตารางอื่นกับตาราง เปลี่ยนเส้นกรอบตาราง แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง และใช้การสลับสีของแถวไปมา

การปรับใช้ลักษณะอื่นกับตาราง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนลักษณะของตารางคือปรับใช้ลักษณะตารางอื่นไปยังตาราง คุณสามารถปรับใช้ลักษณะอื่นกับตารางเมื่อใดก็ได้

 1. คลิกตาราง

 2. คลิกที่แถบตารางที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างทางด้านขวา หรือไม่มีแถบตาราง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. เลือกลักษณะอื่นจากตัวเลือกที่ด้านบนสุดของแถบ

  คลิกลูกศรทางด้านซ้ายและขวาเพื่อดูลักษณะเพิ่มเติม

หากคุณเปลี่ยนแปลงลักษณะของตารางของคุณก่อนที่จะปรับใช้ลักษณะตารางอื่น ลักษณะตารางใหม่จะรักษาการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไว้ ในการแทนที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเมื่อคุณปรับใช้ลักษณะใหม่ กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ลักษณะตาราง จากนั้นเลือก “ล้างการแทนที่และปรับใช้ลักษณะ”

การคืนกลับการเปลี่ยนแปลงไปยังลักษณะตาราง

หากคุณเปลี่ยนแปลงลักษณะตาราง ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนเสน้ขอบของเซลล์ตาราง คุณสามารถคืนกลับการเปลี่ยนคืนกลับมาเป็นลักษณะตารางเดิมได้

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตาราง

 2. คลิกที่แถบตารางที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างทางด้านขวา หรือไม่มีแถบตาราง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ลักษณะตารางที่คุณต้องการปรับใช้ใหม่ จากนั้นเลือก “ล้างการแทนที่และปรับใช้ลักษณะ”

การเปลี่ยนเส้นกรอบตารางและเส้นตาราง

 1. คลิกตาราง

 2. คลิกที่แถบตารางที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างทางด้านขวา หรือไม่มีแถบตาราง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนเค้าร่าง: เปลี่ยนประเภทของเส้น ความหนา และสี โดยใช้ตัวควบคุมเส้นกรอบตาราง

  • เปลี่ยนเส้นตาราง: คลิกปุ่มเส้นตาราง เพื่อเพิ่มหรือเอาเส้นตารางออกจากตัวตาราง ออกจากแถวและคอลัมน์หัวตาราง และออกจากแถวท้ายตาราง

การเปลี่ยนเส้นขอบและพื้นหลังของเซลล์ตาราง

คุณสามารถเปลี่ยนเส้นขอบและภาพพื้นหลังของส่วนที่เลือกใด ๆ ของเซลล์ตารางได้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ในการเปลี่ยนเซลล์ทั้งหมดในตาราง ให้เลือกตาราง

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างทางด้านขวา หรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนเส้นขอบเซลล์: ในส่วนเส้นขอบ คลิกหนึ่งในปุ่มเหล่านี้ใต้เส้นขอบเพื่อเลือกเส้นขอบเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ จากนั้นคลิกเมนูป๊อปอัพลักษณะเส้นขอบและเลือกลักษณะเส้นขอบ

   ในการสร้างเส้นขอบเซลล์แบบกำหนดเอง ให้คลิกตัวเลือกเค้าโครงเส้นขอบในส่วนเส้นขอบ จากนั้นใช้ตัวควบคุมเพื่อระบุลักษณะ สี และความหนาแบบกำหนดเอง

  • การเปลี่ยนพื้นหลัง: ในส่วน เติม ให้คลิกช่องสี จากนั้นเลือกตัวเลือกสี ในการปรับแต่งภาพพื้นหลังด้วยตัวเอง ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจาก การเติม จากนั้นใช้ตัวควบคุมเพื่อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

   ตัวควบคุมสำหรับการเลือกสีเติม

คุณยังสามารถสร้างกฎเพื่อเปลี่ยนลักษณะของเซลล์เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไขบางอย่างได้โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การเพิ่มการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไขไปยังเซลล์

การสลับสีของแถวไปมา

 1. คลิกตาราง

 2. คลิกที่แถบตารางที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างทางด้านขวา หรือไม่มีแถบตาราง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การสลับสีของแถวไปมา จากนั้นคลิกช่องสีเพื่อเลือกสี

สีของแถวจะไม่สลับสำหรับคอลัมน์หัวตาราง คอลัมน์หัวตารางมีลักษณะเฉพาะของตัวเองโดยขึ้นอยู่กับลักษณะตารางที่คุณเลือก