การเปลี่ยนรูปลักษณ์ข้อความตาราง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความสำหรับตารางทั้งตาราง หรือแค่สำหรับเซลล์ตารางเฉพาะบางเซลล์ได้

การเปลี่ยนลักษณะของข้อความตารางทั้งหมด

คุณสามารถตั้งค่าลักษณะแบบอักษรสำหรับตารางทั้งตารางได้

 1. เลือกตาราง

 2. คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพที่ด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นเลือกลักษณะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการจัดรูปแบบข้อความ ให้ดู การใช้ลักษณะย่อหน้า

การเปลี่ยนลักษณะของข้อความในเซลล์ที่เลือกไว้

คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร สี ขนาด และคุณลักษณะอื่น ๆ ของข้อความในเซลล์ตารางได้

 1. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนแปลงข้อความทั้งหมดในตาราง: เลือก ตาราง

  • การเปลี่ยนข้อความในเซลล์เฉพาะ: เลือกเซลล์ที่มีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ในแถบข้อความของแถบข้างรูปแบบ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพที่ด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นเลือกลักษณะย่อหน้า หรือใช้ตัวควบคุมในส่วนแบบอักษร

  ตัวควบคุมสำหรับการเลือกลักษณะแบบอักษร

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะข้อความ ให้ไปที่ การใช้ลักษณะย่อหน้า

หมายเหตุ: ในการปรับใช้ลักษณะอักขระ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน ตัวควบคุมรูปแบบอักขระจะไม่ได้เปิดใช้งานหากเลือกไว้เฉพาะเซลล์

การตัดและไม่ตัดข้อความในตาราง

หากเซลล์ไม่กว้างพอที่จะแสดงข้อความในบรรทัดเดียว คุณสามารถตัดข้อความเพื่อให้ข้อความปรากฏบนหลายบรรทัดในเซลล์

 • การติดข้อความในเซลล์: กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่เซลล์ จากนั้นเลือก ตัดข้อความ เครื่องหมายถูกจะปรากฏถัดจาก “ตัดข้อความ” เมื่อข้อความถูกเลือก

 • การตัดข้อความสำหรับแถวหรือคอลัมน์: เลือก แถวหรือคอลัมน์ ในแถบข้างทางด้านขวา ให้คลิกแถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ตัดข้อความในเซลล์”

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 • การตัดข้อความทั้งหมดในตาราง: เลือกตาราง ในแถบข้างทางด้านขวา ให้คลิกแถบข้อความ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ตัดข้อความในเซลล์”