การเพิ่มการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไขไปยังเซลล์

คุณสามารถให้ Keynote เปลี่ยนลักษณะของเซลล์ตารางได้เมื่อค่าในเซลล์ตรงกับเงื่อนไขบางเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้เซลล์เปลี่ยนเป็นสีแดงได้หากเซลล์เหล่านั้นมีจำนวนลบ ในการเปลี่ยนลักษณะของเซลล์ที่อิงตามค่าเซลล์ ให้สร้างกฎการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไข

การเพิ่มกฎการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไข

 1. เลือกเซลล์หนึ่งเซลล์หรือมากกว่านั้น

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างทางด้านขวา หรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิก การไฮไลท์แบบมีเงื่อนไข จากนั้นคลิก เพิ่มกฎ

 4. คลิกประเภทของกฎ (ตัวอย่างเช่น หากค่าเซลล์ของคุณจะเป็นวันที่ ให้เลือก วันที่) จากนั้นคลิกกฎ

  เลื่อนเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

  ประเภทกฎของ แถบสำหรับตัวเลข ข้อความ วันที่ ระยะเวลา และ ว่างเปล่า
 5. ป้อนค่าสำหรับกฎนั้น

  ตัวอย่างเช่น หากคุณได้เลือกกฎ “วันที่ตามหลัง” ให้ป้อนค่าเพื่อระบุวันที่ในเซลล์ที่ต้องตามหลัง

  คลิก ปุ่มการอ้างอิงเซลล์ เพื่อใช้การอ้างอิงเซลล์ การอ้างอิงเซลล์จะให้คุณเปรียบเทียบค่าของเซลล์กับเซลล์อื่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณจึงสามารถไฮไลท์เซลล์เมื่อค่าของเซลล์หนึ่งมากกว่าค่าของเซลล์อื่น คลิกเซลล์เพื่อเลือก หรือป้อนที่อยู่ตาราง (ตัวอย่างเช่น F1)

  หลังจากที่คุณเพิ่มการอ้างอิงเซลล์แล้ว คุณสามารถเลือกได้ว่าการอ้างอิงเซลล์เป็นแบบสัมพัทธ์หรือแบบสัมบูรณ์ คลิกลูกศรบนโทเค็นแล้วเลือก จากนั้นเลือก คงแถวไว้ หรือ คงคอลัมน์ไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ การคำนวณค่าโดยใช้ข้อมูลในเซลล์ตาราง

 6. คลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกลักษณะ

  คุณสามารถเลือก ลักษณะแบบกำหนดเอง เพื่อเลือกสีแบบอักษร น้ำหนักแบบอักษร และการเติมเซลล์ของคุณเองได้

 7. คลิก เสร็จ

หมายเหตุ: หากเซลล์ตรงกับกฎหลายกฎ ลักษณะของเซลล์จะเปลี่ยนไปตามกฎแรกในรายการ ในการจัดลำดับกฎใหม่ คลิกไอคอนเล็ก ๆ ไปทางซ้ายของชื่อของกฎ จากนั้นลากกฎขึ้นหรือลงในลำดับ

การทำซ้ำกฎการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไข

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มกฎไปยังเซลล์หลายเซลล์คือเลือกเซลล์เหล่านั้น จากนั้นเพิ่มกฎ อย่างไรก็ตาม หากคุณได้เพิ่มกฎไปยังเซลล์แล้วและคุณต้องการปรับใช้กฎนั้นไปยังเซลล์อื่น ๆ คุณสามารถรวมกฎการไฮไลท์ได้

 1. เลือก เซลล์ที่มีกฎที่คุณต้องการจะทำซ้ำและเซลล์ที่คุณต้องการจะเพิ่มกฎเข้าไป

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างทางด้านขวา หรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิก แสดงกฎการไฮไลท์ จากนั้นคลิก รวมกฎ

ในการลบกฎ ให้เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่มีกฎที่คุณต้องการลบ ในแถบเซลล์ของแถบข้างรูปแบบ ให้คลิก แสดงกฎการไฮไลท์ ย้ายตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือกฎ จากนั้นคลิก ปุ่มถังขยะ ตรงมุมขวาบนสุด

หมายเหตุ: หากเซลล์ตรงกับกฎหลายกฎ ลักษณะของเซลล์จะเปลี่ยนไปตามกฎแรกในรายการ คุณสามารถลากเพื่อจัดลำดับกฎอีกครั้งได้