การเพิ่มความเห็นไปยังเซลล์

ความเห็นนั้นรวมถึงชื่อของผู้เขียน และวันที่และเวลาที่เขียนความเห็น ความเห็นจะใส่รหัสสีตามผู้เขียน

การเพิ่มความเห็นไปยังเซลล์

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มความเห็นไปใส่

  2. คลิก ปุ่มความเห็น ใน แถบเครื่องมือ จากนั้นป้อนความเห็น

    คลิกที่อื่นข้างนอกความเห็นเพื่อปิด

ย้ายตัวเมาส์ชี้ไปอยู่เหนือเซลล์เพื่ออ่านความเห็น ในการดูความเห็นก่อนหน้าหรือถัดไป ให้คลิกลูกศรซ้ายหรือขวาในความเห็น ในการลบความเห็น ให้คลิก ลบ ในความเห็น

ในการเปลี่ยนชื่อผู้เขียน ให้เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) คลิก ทั่วไป จากนั้นป้อนชื่อในช่องผู้เขียน

หากต้องการเปลี่ยนสีผู้เขียน ให้เลือก มุมมอง > ความเห็น > สีผู้เขียน (จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) จากนั้นเลือกสี