การเพิ่มหรือลบตาราง

เมื่อคุณเพิ่มตาราง คุณสามารถเลือกจากลักษณะจำนวนมากซึ่งออกแบบมาให้เข้ากันกับแม่แบบของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มตารางแล้ว คุณจะสามารถปรับแต่งลักษณะของวัตถุนั้นได้ด้วยตัวเอง

การเพิ่มตารางใหม่

 1. คลิก ปุ่มตาราง ใน แถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกเค้าโครงตาราง

  คลิกสูกศรซ้ายและขวาเพื่อดูตัวเลือกลักษณะเพิ่มเติม

 2. ในการป้อนในเซลล์ ให้คลิกที่เซลล์ จากนั้นป้อนเนื้อหาของคุณ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การย้ายตาราง: คลิกที่ตาราง จากนั้นลาก ขอบจับตาราง ตรงมุมซ้ายบนสุดเพื่อย้ายไปที่ที่คุณต้องการบนสไลด์

  • การป้อนในเซลล์: คลิกที่เซลล์ จากนั้นป้อนเนื้อหาของคุณ

  • การเปลี่ยนลักษณะของตารางหรือเซลล์: ใช้ตัวควบคุมในแถบข้างทางด้านขวา

ในการเปลี่ยนลักษณะของตารางหรือเซลล์ของตาราง ให้ใช้ตัวควบคุมในแถบข้างทางด้านขวา หากคุณไม่เห็นแถบข้าง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

การลบตาราง

 • คลิกตาราง คลิก ขอบจับตาราง ตรงมุมซ้ายบนสุดของตารางเพื่อเลือกตารางทั้งตาราง จากนั้นกด Delete

การแสดง ซ่อน หรือเปลี่ยนชื่อตาราง

ตารางมีชื่อในที่พัก เช่น “ตาราง 1” ที่คุณสามารถแสดง แก้ไข หรือซ่อนได้ แต่ละตารางต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกันในงานนำเสนอ

 • การแก้ไขหรือซ่อนชื่อตาราง: กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ด้านซ้ายของแถว 1 จากนั้นเลือก แสดงชื่อตาราง หรือ ซ่อนชื่อตาราง

  คุณยังสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อตาราง ในแถบตารางของแถบข้าง หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบตาราง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 • การเปลี่ยนชื่อ: คลิกสามครั้งที่ชื่อบนสไลด์ จากนั้นป้อนชื่อใหม่

 • การทำให้ชื่อตารางอยู่ในเส้นขอบ: คลิกแถบตารางที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ชื่อตารางของเส้นกรอบ”

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบตาราง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ