การจัดรูปแบบเซลล์ที่แสดงข้อมูลประเภทต่าง ๆ

คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์ตารางเพื่อแสดงข้อความ ตัวเลข สกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ วันที่และเวลา และระยะเวลาซึ่งหมายถึงระยะของเวลา (ตัวอย่างเช่น “3 สัปดาห์ 4 วัน 2 ชั่วโมง”) รูปแบบเซลล์จะกำหนดวิธีการที่ข้อมูลในเซลล์จะปรากฏ และวิธีการที่ข้อมูลในเซลล์จะถูกจดจำโดยฟังก์ชั่นที่อ้างอิงถึงเซลล์นั้น

คุณยังสามารถเลือกจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะปรากฏในเซลล์ที่มีตัวเลข หน่วยสกุลเงิน หรือค่าเปอร์เซ็นต์ได้ แม้ว่าค่าที่แน่นอนที่ป้อนลงในเซลล์นั้นจะแม่นยำมากกว่าที่คุณต้องการให้แสดงก็ตาม ค่าจริงที่ป้อนจะใช้ในการคำนวณเสมอ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ปรากฏในเซลล์ เมื่อสูตรได้อ้างอิงถึงยังข้อความในเซลล์ ค่าที่แสดงนี้จะนำมาใช้ในการคำนวณแทน

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์ได้ ถึงแม้ว่าคุณได้ป้อนเนื้อหาในเซลล์ไว้แล้วก็ตาม

Numbers

ตามค่าเริ่มต้น เซลล์ที่จัดรูปแบบเป็นตัวเลขจะแสดงตำแหน่งทศนิยมมากเท่าที่คุณป้อนลงไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อให้เซลล์ที่จัดรูปแบบเป็นตัวเลขแสดงจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากัน

การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับการตั้งค่าทศนิยมจะปรับใช้กับทั้งตัวเลขและเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนเซลล์ที่มีตัวเลขไปเป็นเปอร์เซ็นต์ จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แสดงจะไม่เปลี่ยน

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูล จากนั้นเลือกตัวเลือก:

  • ตัวเลข: แสดงการจัดรูปแบบตัวเลขแบบมาตรฐาน

  • เศษส่วน: แสดงจำนวนด้วยตัวเศษและตัวส่วน คลิกเมนูป๊อปอัพความแม่นยำ แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อระบุจำนวนหน่วยสูงสุดที่คุณต้องการให้แสดง หรือเพื่อปัดเศษไปเป็นจำนวนครึ่ง หนึ่งในสี่ และอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงที่สุด

  • เชิงวิทยาศาสตร์: แสดงตัวเลขด้วยสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ ในช่องทศนิยม ให้ป้อนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการให้แสดงหรือเลือก อัตโนมัติ เพื่อแสดงเท่าตำแหน่งทศนิยมที่คุณป้อน

 4. คุณสามารถปรับการจัดรูปแบบตัวเลขได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

  • ตั้งค่าจำนวนของตำแหน่งทศนิยม: ในช่องทศนิยม ให้ป้อนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการให้แสดง Keynote จะปัดเศษเป็นค่าที่แสดง แทนการตัดปลายค่าที่แสดง ตัวอย่างเช่น หากค่าของคุณคือ “5.75” และคุณตั้งค่าจำนวนของตำแหน่งทศนิยมไปที่ศูนย์ Keynote จะแสดงเป็น “6”

  • แสดงตำแหน่งทศนิยมเท่ากับที่คุณป้อนในแต่ละเซลล์: ลบจำนวนในช่องทศนิยมหรือคลิกลูกศรลง ทศนิยม จนกว่าคุณจะถึงการตั้งค่าอัตโนมัติ

  • ระบุวิธีที่ค่าลบจะปรากฏ: คลิกเมนูป๊อปอัพทางด้านขวาของช่องทศนิยมแล้วเลือกตัวเลือก

  • แสดงตัวคั่นหลักพัน: เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวคั่นหลักพัน

สกุลเงิน (หน่วยของค่าเงิน)

ตามค่าเริ่มต้น เซลล์ที่จัดรูปแบบเป็นสกุลเงินจะแสดงตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อให้เซลล์แสดงตำแหน่งทศนิยมเท่ากับที่คุณป้อนลงในเซลล์เหล่านั้น หรือเพื่อให้เซลล์ทั้งหมดแสดงจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากัน

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูล จากนั้นเลือก สกุลเงิน

 4. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ตั้งค่าจำนวนของตำแหน่งทศนิยม: ในช่องทศนิยม ให้ป้อนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการให้แสดง Keynote จะปัดเศษเป็นค่าที่แสดง แทนการตัดปลายค่าที่แสดง ตัวอย่างเช่น หากค่าของคุณคือ “5.75” และคุณตั้งค่าจำนวนของตำแหน่งทศนิยมไปที่ศูนย์ Keynote จะแสดงเป็น “6”

  • แสดงตำแหน่งทศนิยมเท่ากับที่คุณป้อนในแต่ละเซลล์: ลบจำนวนในช่องทศนิยมหรือคลิกลูกศรลง ทศนิยม จนกว่าคุณจะถึงการตั้งค่าอัตโนมัติ

  • ระบุวิธีที่ค่าลบจะปรากฏ: คลิกเมนูป๊อปอัพทางด้านขวาของช่องทศนิยม จากนั้นเลือกตัวเลือก

  • แสดงตัวคั่นหลักพัน: เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวคั่นหลักพัน

  • ใช้จำนวนลบลักษณะการบัญชี: เลือกกล่องกาเครื่องหมายลักษณะการบัญชีเพื่อแสดงค่าที่เป็นลบภายในวงเล็บ

 5. คลิกเมนูป๊อปอัพสกุลเงิน จากนั้นเลือกสัญลักษณ์สกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ($)

เปอร์เซ็นต์

ตามค่าเริ่มต้น เซลล์ที่จัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์จะแสดงตำแหน่งทศนิยมมากเท่าที่คุณป้อนลงไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อให้เซลล์ทั้งหมดแสดงจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากันได้

เปลี่ยนการตั้งค่าทศนิยมที่ปรับใช้กับทั้งเปอร์เซ็นต์และตัวเลขภายในช่วงของเซลล์ที่เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์จากเปอร์เซ็นต์ไปเป็นทศนิยม จำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่แสดงจะไม่เปลี่ยน

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูล จากนั้นเลือก เปอร์เซ็นต์

 4. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ตั้งค่าจำนวนของตำแหน่งทศนิยม: ในช่องทศนิยม ให้ป้อนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการให้แสดง Keynote จะปัดเศษเป็นค่าที่แสดง แทนการตัดปลายค่าที่แสดง ตัวอย่างเช่น หากค่าของคุณคือ “5.75” และคุณตั้งค่าจำนวนของตำแหน่งทศนิยมไปที่ศูนย์ Keynote จะแสดงเป็น “6”

  • แสดงตำแหน่งทศนิยมเท่ากับที่คุณป้อนในแต่ละเซลล์: ลบจำนวนในช่องทศนิยมหรือคลิกลูกศรลง ทศนิยม จนกว่าคุณจะถึงการตั้งค่าอัตโนมัติ

  • ระบุวิธีที่ค่าลบจะปรากฏ: คลิกเมนูป๊อปอัพทางด้านขวาของช่องทศนิยมแล้วเลือกตัวเลือก

  • แสดงตัวคั่นหลักพัน: เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวคั่นหลักพัน

หากคุณจัดรูปแบบเซลล์ที่มีค่าอยู่แล้ว ค่านั้นจะถูกอนุมานเป็นทศนิยม และจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น 3 จะกลายเป็น 300%

หากใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ในสูตร เวอร์ชั่นของจำนวนทศนิยมจะถูกใช้ ตัวอย่างเช่น ค่าที่แสดงเป็น 3% จะถูกใช้เป็น 0.03 ในสูตร

วันที่และเวลา

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูล จากนั้นเลือก วันที่และเวลา

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบวันที่ จากนั้นเลือกรูปแบบ

  หากคุณเลือก ไม่มี จะไม่มีการแสดงวันที่ในเซลล์ แม้ว่าจะป้อนวันที่และใช้ในการคำนวณวันที่และเวลาแล้ว

 5. คลิกเมนูป๊อปอัพเวลา จากนั้นเลือกรูปแบบ

  หากคุณเลือก ไม่มี จะไม่มีการแสดงเวลาในเซลล์ แม้ว่าจะป้อนเวลาและใช้ในการคำนวณวันที่และเวลาแล้ว

หากคุณไม่ป้อนทั้งวันที่และเวลา Keynote จะเพิ่มค่าเริ่มต้นให้คุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อน “1:15 PM” Keynote จะเพิ่มวันที่ของวันนี้ตามค่าเริ่มต้น

ระยะเวลา (หน่วยของเวลา)

ตามค่าเริ่มต้น เซลล์ที่มีข้อมูลระยะเวลาจะถูกจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเป็นทุก ๆ หน่วยเวลาที่คุณได้ป้อนลงไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ เพื่อให้เซลล์ที่เป็นระยะเวลานั้นแสดงเฉพาะหน่วยเวลาที่แน่นอน (ตัวอย่างเช่น เป็นชั่วโมงเท่านั้น ไม่เป็นนาที วินาที หรือมิลลิวินาที) แม้ว่าจะมีการป้อนค่าระยะเวลาที่แม่นยำกว่าลงในเซลล์ และใช้ในสูตรที่คำนวณโดยยึดตามหน่วยของเวลาเป็นหลักก็ตาม

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์

 2. คลิกที่แถบเซลล์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบเซลล์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูล จากนั้นเลือก ระยะเวลา

 4. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • แสดงหรือซ่อนป้ายหน่วยเวลา: คลิก หน่วยอัตโนมัติ คลิกเมนูป๊อปอัพลักษณะ จากนั้นเลือกตัวเลือก:

   • 0: ซ่อนป้ายหน่วยเวลาทั้งหมด

   • 0w: แสดงป้ายหน่วยเวลาเป็นแบบย่อ ตัวอย่างเช่น “m” สำหรับนาที

   • 0 สัปดาห์: แสดงป้ายหน่วยเวลาเป็นแบบเต็มคำ

  • ทำให้เซลล์ระยะเวลาทั้งหมดแสดงหน่วยชนิดเดียวกัน: คลิก หน่วยแบบกำหนดเอง จากนั้นคลิกที่หน่วยทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของตัวเลือกช่วงระยะเวลาเพื่อล้อมรอบขอบเขตของระยะเวลาที่คุณต้องการใช้ จากสัปดาห์ (Wk) ถึงมิลลิวินาที (Ms)

หากคุณเปลี่ยนรูปแบบระยะเวลาหลังจากคุณป้อนข้อมูลลงไปในเซลล์แล้ว ข้อมูลจะปรับโดยอัตโนมัติให้เป็นรูปแบบระยะเวลาใหม่ที่คุณตั้งค่า

การจัดรูปแบบเซลล์โดยอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น Keynote จะจัดรูปแบบเซลล์ตารางโดยอัตโนมัติ

หากคุณเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลสำหรับเซลล์ คุณสามารถคืนกลับเป็นรูปแบบอัตโนมัติได้เสมอ

 • เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ จากนั้นในแถบเซลล์ของแถบข้างรูปแบบ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพรูปแบบข้อมูล แล้วเลือกอัตโนมัติ