การบันทึกและจัดระเบียบลักษณะแผนภูมิ

หากคุณปรับแต่งลักษณะของแผนภูมิด้วยตัวเองและต้องการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงเดียวกันเหล่านี้กับแผนภูมิอื่น ๆ คุณสามารถสร้างลักษณะใหม่ได้ รูปแบบใหม่จะถูกบันทึกพร้อมด้วยชุดรูปแบบที่มาพร้อมกับแม่แบบ

การบันทึกแผนภูมิเป็นลักษณะใหม่

 1. เลือกแผนภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการบันทึกเป็นลักษณะใหม่

 2. คลิกที่แถบ แผนภูมิ ด้านบนสุดของแถบข้างที่ด้านขวาของหน้าต่าง Keynote

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบ Chart ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง

 3. คลิกสามเหลี่ยมทางด้านขวาของภาพขนาดย่อของรูปแบบแผนภูมิเพื่อไปยังกลุ่มลักษณะล่าสุด

 4. คลิก ปุ่มลักษณะใหม่ เพื่อเพิ่มลักษณะของคุณ

 5. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้เลือกตัวเลือก:

  • ลักษณะชุดข้อมูลทั้งหมด: ทำให้ลักษณะชุดข้อมูลทั้งหมดที่มีสัมพันธ์กับแผนภูมิ

  • เฉพาะลักษณะชุดข้อมูลที่มองเห็นได้: ทำให้เฉพาะลักษณะชุดข้อมูลในปัจจุบันมองเห็นได้ในแผนภูมิ

 6. คลิก ตกลง

ลักษณะแผนภูมิลักษณะใหม่ของคุณจะเพิ่มไปยังลักษณะแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้าง คุณสามารถลากลักษณะเพื่อจัดระเบียบลักษณะตามที่คุณต้องการ หรือแทนที่ลักษณะได้

จัดระเบียบและลบลักษณะแผนภูมิ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของลักษณะแผนภูมิในแถบข้างที่ด้านขวาของหน้าต่าง Keynote

 1. คลิกค้างไว้ที่รูปแบบที่คุณต้องการย้ายจนกว่ารูปแบบนั้นจะส่องแสง

 2. ลากลักษณะไปยังตำแหน่งใหม่

  ในการย้ายลักษณะจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ให้ลากลักษณะไปบนลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดกลุ่มถัดไป จากนั้นลากลักษณะไปยังที่ที่คุณต้องการ

ในการลบลักษณะ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกลักษณะนั้น จากนั้นเลือก ลบลักษณะ

แทนที่ลักษณะแผนภูมิ

ในการเปลี่ยนลักษณะของแผนภูมิที่ใช้ลักษณะเดียวกันอย่างรวดเร็ว คุณสามารถกำหนดลักษณะใหม่ได้

 1. เลือกแผนภูมิใดแผนภูมิหนึ่งที่แชร์ลักษณะที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นแก้ไขลักษณะเพื่อให้เป็นแบบที่คุณต้องการ

 2. เลือกแผนภูมิที่คุณเพิ่งแก้ไข (หากคุณยกเลิกการเลือกไป)

 3. คลิกที่แถบ แผนภูมิ ด้านบนสุดของแถบข้างที่ด้านขวาของหน้าต่าง Keynote

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบแผนภูมิ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 4. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกลักษณะ จากนั้นเลือก กำหนดลักษณะใหม่จากส่วนที่เลือก

 5. หากแผนภูมิของคุณมีน้อยกว่าหกชุด หน้าต่างโต้ตอบจะปรากฏขึ้น เลือกตัวเลือก:

  • ลักษณะชุดข้อมูลทั้งหมด: ทำให้ลักษณะชุดข้อมูลทั้งหมดที่มีสัมพันธ์กับแผนภูมิ

  • เฉพาะลักษณะชุดข้อมูลที่มองเห็นได้: ทำให้เฉพาะลักษณะชุดข้อมูลในปัจจุบันมองเห็นได้ในแผนภูมิ

 6. คลิก ตกลง

  ลักษณะจะได้รับการอัปเดตในแถบข้าง และแผนภูมิทั้งหมดที่ใช้ลักษณะก็อัปเดตด้วย