การย้าย ปรับขนาด และหมุนแผนภูมิ

คุณสามารถจัดการแผนภูมิในงานนำเสนอของคุณเพื่อทำให้มีลักษณะตรงตามที่คุณต้องการได้

การย้ายแผนภูมิ

  • คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเพื่อเลือก จากนั้นลากแผนภูมิไปยังที่ที่คุณต้องการบนสไลด์ (อย่าลากขอบจับเพื่อเลือก)

    ขณะที่คุณลาก เส้นบอกการจัดแนวสีเหลืองจะช่วยให้คุณวางตำแหน่งของแผนภูมิให้สัมพันธ์กับวัตถุอื่น ๆ บนสไลด์ได้

หากคุณไม่เห็นเส้นบอกแนว คุณสามารถเปิดเส้นบอกแนวได้ เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) คลิก ไมบรรทัด จากนั้นเลือกเส้นบอกแนวที่คุณต้องการให้ปรากฏ

การปรับขนาดแผนภูมิ

  1. เลือกแผนภูมิ จากนั้นคลิกที่แถบจัดเรียงที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

    หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

  2. ป้อนค่าในช่องความกว้างและความสูงในส่วนขนาด หรือคลิกลูกศรถัดจากช่องเพื่อตั้งค่าขนาดเฉพาะ:

คุณยังสามารถเลือกแผนภูมิ จากนั้นลากขอบจับเพื่อเลือก (สี่เหลี่ยมสีขาว) อันใดก็ได้บนเส้นขอบของแผนภูมิเพื่อทำให้แผนภูมิใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้อีกด้วย

การหมุนแผนภูมิ 3D

คุณสามารถหมุนแผนภูมิ 3D เพื่อปรับมุมและแนวของแผนภูมินั้นได้

  1. เลือกแผนภูมิ 3D

  2. ลากตัวควบคุมการหมุน ตัวควบคุมการหมุน บนแผนภูมิเพื่อหมุนแผนภูมิจนกว่าจะอยู่ในแนวที่คุณต้องการ