การเปลี่ยนแผนภูมิจากประเภทไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง

คุณสามารถเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนจากแผนภูมิคอลัมน์ไปเป็นแผนภูมิแท่ง หรือจากแผนภูมิ 2D ไปเป็น 3D

การเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิ

  1. เลือกแผนภูมิ

  2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

    หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบ แผนภูมิ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

  3. คลิกเมนูป๊อปอัพประเภทแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นเลือกตัวเลือก

หากคุณไม่สามารถแก้ไขแผนภูมิได้ แผนภูมินั้นอาจล็อกอยู่ ปลดล็อกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง