การเปลี่ยนรูปลักษณ์แผนภูมิ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของแผนภูมิได้โดยการปรับใช้รูปแบบต่าง ๆ เปลี่ยนแบบอักษร เพิ่มเส้นกรอบ และอื่น ๆ

การปรับใช้ลักษณะอื่นกับแผนภูมิ

รูปภาพย่อที่ด้านบนสุดของแถบแผนภูมิแสดงถึงรูปแบบแผนภูมิที่ออกแบบไว้ก่อนแล้วซึ่งทำให้ดูดีเป็นพิเศษกับแม่แบบที่คุณใช้อยู่ คุณสามารถปรับใช้ลักษณะอื่นกับแผนภูมิเมื่อใดก็ได้

 • เลือกแผนภูมิ คลิกแถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นเลือกลักษณะอื่นจากรูปย่อที่ด้านบนสุดของแถบข้าง (หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบแผนภูมิ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ)

หากคุณไม่สามารถแก้ไขแผนภูมิได้ แผนภูมินั้นอาจล็อกอยู่ ปลดล็อกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนลักษณะของข้อความในแผนภูมิ

เมื่อคุณเปลี่ยนลักษณะของข้อความในแผนภูมิโดยใช้ตัวควบคุมในแถบแผนภูมิของแถบข้างรูปแบบ ข้อความทั้งหมดในแผนภูมิจะเปลี่ยนไป

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบ แผนภูมิ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนแบบอักษร: คลิกเมนูป๊อปอัพแบบอักษรของแผนภูมิ จากนั้นเลือกแบบอักษร

  • การเปลี่ยนลักษณะอักขระ: คลิกเมนูป๊อปอัพด้านล่างชื่อตระกูลแบบอักษรแล้วเลือกตัวเลือก

  • ทำให้แบบอักษรเล็กลงหรือใหญ่ขึ้น: คลิกที่ A ขนาดเล็กหรือ A ขนาดใหญ่

   ข้อความทั้งหมดในแผนภูมิจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสัดส่วน (ตามอัตราเปอร์เซ็นต์เดียวกัน)

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแผนภูมิและข้อความป้ายค่าเพื่อให้ดูต่างออกไปจากข้อความอื่น ๆได้โดยใช้ตัวควบคุมในแถบ ชื่อแผนภูมิ และ ป้ายค่า ตามลำดับ

การเปลี่ยนลักษณะของชุดข้อมูลแผนภูมิ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของชุดข้อมูลแต่ละชุดในแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนประเภทการเติมและสีของแถบ ลักษณะเส้นกรอบ (ลักษณะเส้น) และอื่น ๆ ของแผนภูมิแท่งและวงกลมได้ สำหรับแผนภูมิกระจาย คุณสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่แทนถึงแต่ละจุดและเพิ่มเส้นเชื่อมต่อได้

 1. เลือกแผนภูมิ จากนั้นคลิกที่องค์ประกอบหนึ่งของชุดข้อมูล (ตัวอย่างเช่น แท่งแนวนอนหรือแท่งแนวตั้ง เสี้ยวของวงกลม หรือจุดกระจาย)

  ชุดข้อมูลทั้งชุดจะถูกเลือก

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. การใช้ตัวควบคุมเพื่อเปลี่ยนแปลง:

  ในการดูตัวเลือกทั้งหมด คุณอาจจำเป็นต้องคลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากชื่อของแต่ละส่วน

  ตัวควบคุมสำหรับการเปลี่ยนลักษณะของชุดข้อมูล

  ในการเปลี่ยนสีของชุดข้อมูล ให้คลิกช่องสีถัดจากสีแผนภูิมิ ให้วางตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือชุดผสมของสีเพื่อแสดงตัวอย่างสีของแผนภูมิ

การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลเฉพาะกับชุดข้อมูลที่เลือก ในการแก้ไขลักษณะของชุดข้อมูลอื่น ๆ ให้เลือกองค์ประกอบจากชุดข้อมูลอื่น จากนั้นเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนการเว้นช่องว่างขององค์ประกอบในแผนภูมิแท่งแนวนอนหรือแนวตั้ง

สำหรับแผนภูมิแท่งแนวนอนหรือแนวตั้ง คุณสามารถตั้งค่าปริมาณของช่องว่างระหว่างแท่งแนวตั้งหรือแนวนอนได้

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบ แผนภูมิ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก ช่องว่าง จากนั้นตั้งค่าปริมาณช่องว่างตามที่ต้องการ

การเปลี่ยนตำแหน่งของเสี้ยวของแผนภูมิวงกลม

 1. เลือกแผนภูมิวงกลม

 2. คลิกที่แถบเสี้ยวที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบเสี้ยว ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากตำแหน่ง จากนั้นลากแถบเลื่อนระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง เพื่อแยกเสี้ยวออกจากกัน

  แผนภูมิวงกลมที่มีเสี้ยวแยกออกจากกัน

ในการย้ายเสี้ยววงกลมเดียว ให้คลิกสองครั้งที่เสี้ยว จากนั้นลาก ในการย้ายเสี้ยวหลายอันพร้อมกัน ให้กด Command แล้วคลิกเพื่อเลือกเสี้ยว จากนั้นลาก

คุณยังสามารถเลื่อนตัวควบคุมมุมหมุนเพื่อเปลี่ยนทิศทางของเสี้ยววงกลมได้อีกด้วย คุณอาจต้องการสร้างจุด ตัวอย่างเช่น โดยการวางตำแหน่งเสี้ยวหนึ่งที่ด้านบนสุดหรือล่างสุดของแผนภูมิ

การเพิ่มเส้นขอบรอบแผนภูมิ

คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบลงในแผนภูมิแท่งแนวนอน แท่งแนวตั้ง พื้นที่ แผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิฟอง แบบ 2D ใดก็ได้

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบ แผนภูมิ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ในส่วนตัวเลือกแผนภูมิ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นขอบ

 4. ในการเปลี่ยนลักษณะของเส้นขอบ ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก ลักษณะพื้นหลังและเส้นขอบ จากนั้นใช้ตัวควบคุมเพื่อเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนความลึกของแผนภูมิ 3D และรูปร่างขององค์ประกอบชุดข้อมูล

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบ แผนภูมิ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากฉาก 3D

 4. ใช้ตัวควบคุมในส่วนฉาก 3D เพื่อปรับ

การตัดเฉียงขอบระหว่างชุดข้อมูล หรือเสี้ยวในแผนภูมิแบบเรียงซ้อนหรือแผนภูมิวงกลม 3D

คุณสามารถเพิ่มความแตกต่างระหว่าง ชุดข้อมูล ในแผนภูมิแท่งแนวนอนหรือแผนภูมิแท่งแนวตั้งแบบเรียงซ้อน 3D และแผนภูมิวงกลม 3D ได้โดยการตัดเฉียงขอบที่ชุดข้อมูลบรรจบกัน

แผนภูมิวงกลมที่มีขอบตัดเฉียง
 1. เลือกแผนภูมิ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบ แผนภูมิ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากฉาก 3D

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงการตัดเฉียง