การเพิ่มหรือลบแผนภูมิ

คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณได้โดยใช้แผนภูมิ 2D, 3D และแผนภูมิโต้ตอบ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ ให้ป้อนข้อมูลของแผนภูมิในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ แผนภูมิจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การสร้างคอลัมน์ แถบ เส้น พื้นที่ หรือแผนภูมิวงกลม

 1. คลิก ปุ่มแผนภูมิ ใน แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก 2D, 3D หรือแบบโต้ตอบ

 2. เลือกประเภทของแผนภูมิ

  คลิกสูกศรซ้ายและขวาเพื่อดูตัวเลือกสีและลักษณะเพิ่มเติม

  หากคุณเพิ่มแผนภูมิ 3D คุณจะเห็น ตัวควบคุมการหมุน ที่ศูนย์กลางของแผนภูมิ ลากตัวควบคุมนี้เพื่อปรับแนวของแผนภูมิเมื่อใดก็ได้

 3. คลิก แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

  ตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิจะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับข้อมูลในที่พัก

 4. ป้อนข้อมูลของคุณเองในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

  คุณสามารถเพิ่มตัวเลข วันที่ หรือระยะเวลาในเซลล์ข้อมูลได้ ในการจัดรูปแบบตัวเลข ให้ใช้เมนูป๊อปอัพป้ายค่าในแถบชุดข้อมูลของแถบข้างทางด้านขวา

 5. ในการเปลี่ยนว่าจะให้ลงจุดแถวหรือคอลัมน์เป็นชุดข้อมูลหรือไม่ ให้คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งตรงมุมขวาบนสุดของตาราง

การสร้างแผนภูมิกระจาย

แผนภูมิกระจายจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุดขึ้นไป แผนภูมิกระจายจะแสดงข้อมูลเป็นจุด และต้องใช้ข้อมูลอย่างน้อยสองคอลัมน์หรือสองแถว (ค่า x และ y) เพื่อลงจุดที่ค่าสำหรับชุดข้อมูลเดียว ตามค่าเริ่มต้น แต่ละชุดข้อมูลในแผนภูมิกระจายจะแชร์ค่าแกน x ดังนั้นคุณต้องเพิ่มเพียงแค่แถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อแสดงชุดข้อมูลอื่น

 1. คลิก ปุ่มแผนภูมิ ใน แถบเครื่องมือ คลิก 2D หรือโต้ตอบ จากนั้นคลิกแผนภูมิกระจาย

  สำหรับลักษณะแผนภูมิกระจายเพิ่มเติม ให้แตะ โต้ตอบ คลิกสูกศรขวาและซ้ายเพื่อดูตัวเลือกสีและลักษณะเพิ่มเติม

 2. คลิก แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

  ตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิจะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับข้อมูลในที่พัก คอลัมน์ที่มีสีแต่ละคอลัมน์จะแสดงถึงชุดข้อมูลที่จะลงจุดบนแผนภูมิ

 3. ป้อนข้อมูลของคุณเองในตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

  ในการจัดรูปแบบข้อมูลเป็นตัวเลข วันที่ หรือระยะเวลา ให้คลิกแถบอนุกรมที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากป้ายค่า จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค่า คลิกเมนูป๊อปอัพป้ายค่าแล้วเลือกตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบป้ายค่า ให้ดูที่ การแก้ไขการอ้างอิงข้อมูลแผนภูมิ

 4. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนว่าจะให้ลงจุดแถวหรือคอลัมน์เป็นชุดข้อมูล: คลิกปุ่มตรงมุมขวาบนสุดของตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

  • ใช้ค่าแกน x อื่นสำหรับแต่ละชุดข้อมูล: คลิก ปุ่มกำหนดค่า จากนั้นยกเลิกการเลือก ใช้ค่า X ร่วมกัน คลิกแต่ละเซลล์เพื่อป้อนค่า x และ y ของคุณเองสำหรับชุดข้อมูล

  • เพิ่มชุดข้อมูลอื่น: ป้อนชื่อชุดข้อมูลใหม่ในคอลัมน์ว่างถัดไป (หรือแถว หากกำลังลงจุดตามแถว) จากนั้นกด Return

 5. ปิดตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิเพื่อย้อนกลับไปยังแผนภูมิของคุณ

การสร้างแผนภูมิฟอง

คุณสามารถใช้แผนภูมิฟองเพื่อลงจุดข้อมูลที่เป็นสามมิติได้ ชุดข้อมูล แต่ละชุดมีมิติที่สามที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เปรียบเทียบ (x และ y) และค่าขนาด (z) ค่าขนาดเป็นตัวระบุขนาดของฟอง

ตามค่าเริ่มต้น ชุดข้อมูลแต่ละชุดในแผนภูมิฟองจะแชร์ค่าแกน x ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเพิ่มสองแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแสดงชุดข้อมูลอื่น หากคุณเลือกเพื่อใช้ค่าแกน x แบบอิสระ คุณจำเป็นต้องเพิ่มสามแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลเพิ่มเติม (x, y, และ z) เพื่อแสดงชุดข้อมูลอื่น

 1. คลิก ปุ่มแผนภูมิ ใน แถบเครื่องมือ คลิก 2D หรือโต้ตอบ จากนั้นคลิกแผนภูมิฟอง

  สำหรับลักษณะแผนภูมิฟองเพิ่มเติม ให้แตะ โต้ตอบ คลิกสูกศรซ้ายและขวาเพื่อดูตัวเลือกสีและลักษณะเพิ่มเติม

 2. คลิก แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

  ตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิจะปรากฏพร้อมกับข้อมูลในที่พัก (ค่าแกน x, แกน y และขนาด) คอลัมน์ที่มีสีแต่ละคอลัมน์จะแสดงถึงชุดข้อมูลที่จะลงจุดบนแผนภูมิ

 3. คลิกแต่ละเซลล์เพื่อป้อนค่า x, y และขนาดของคุณเองสำหรับชุดข้อมูล

  ในการเพิ่มชุดข้อมูลอื่น ให้ป้อนชื่อชุดข้อมูลใหม่ในคอลัมน์ว่างถัดไป (หรือแถว หากกำลังลงจุดตามแถว) จากนั้นกด Return

 4. ในการเปลี่ยนว่าจะให้ลงจุดแถวหรือคอลัมน์เป็นชุดข้อมูลหรือไม่ ให้คลิกปุ่มตรงมุมขวาบนสุดของตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

 5. หากคุณไม่ต้องการใช้ค่าแกน x เดียวกันสำหรับชุดข้อมูลแต่ละชุด ให้คลิก ปุ่มกำหนดค่า จากนั้นยกเลิกการเลือก แชร์ค่า X

 6. คลิกที่แถบอนุกรมที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบอนุกรม ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 7. ในส่วนข้อมูลฟองของแถบข้าง คลิกเมนูป๊อปอัพค่าขนาด จากนั้นเลือกวิธีที่คุณต้องการแสดงค่าขนาดฟอง (พื้นที่หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง)

 8. หากคุณต้องการแสดงฟองที่มีค่าลบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “แสดงฟองลบ”

การลบแผนภูมิ

 • เลือกแผนภูมิ จากนั้นกด Delete