การแก้ไขการอ้างอิงข้อมูลแผนภูมิ

คุณสามารถแก้ไขการอ้างอิงข้อมูลของแผนภูมิในตัวแก้ไขแผนภูมิ คุณสามารถป้อนได้แค่ตัวเลข วันที่ หรือระยะเวลาในเซลล์ข้อมูลเท่านั้น

การเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขชุดข้อมูล

 1. เลือกแผนภูมิ คลิก แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เพิ่มชุดข้อมูล: คลิกเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวใหม่ จากนั้นป้อนข้อมูลของคุณ

  • ลบชุดข้อมูล: คลิกแถบที่มีสีของแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ คลิกลูกศรที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ลบคอลัมน์ หรือ ลบแถว (โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ลงจุดแถวหรือคอลัมน์เป็นชุดข้อมูลไว้หรือไม่)

  • จัดลำดับใหม่ให้ชุดข้อมูล: ลากแถบที่มีสีเพื่อจัดลำดับใหม่ให้ชุดข้อมูลแผนภูมิ

  • เพิ่มสัญลักษณ์สกุลเงินหรือการจัดรูปแบบอื่น: คลิกที่แถบชุดข้อมูลที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นใช้ตัวควบคุมในแถบชุดข้อมูล

  • แก้ไขป้ายค่าและจัดรูปแบบตัวเลข: ในแถบชุดข้อมูลที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากป้ายค่า จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายค่า คลิกเมนูป๊อปอัพเพื่อเลือกแกนที่คุณต้องการจัดรูปแบบ จากนั้นใช้ตัวควบคุมในส่วนรูปแบบข้อมูลค่าเพื่อทำการตั้งค่าของคุณ

 2. ปิดหน้าต่างข้อมูลแผนภูมิเพื่อย้อนกลับไปยังแผนภูมิ

การสลับแถวและคอลัมน์เป็นชุดข้อมูล

เมื่อคุณเพิ่มแผนภูมิ Keynote จะกำหนดชุดข้อมูลเริ่มต้น โดยส่วนใหญ่ หากตารางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือหากตารางกว้างมากกว่าสูง แถวของตารางจะเป็นชุดข้อมูลเริ่มต้น ไม่เช่นนั้น คอลัมน์จะเป็นชุดข้อมูลเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนว่าจะให้แถวหรือคอลัมน์เป็นชุดข้อมูลได้

 1. เลือกแผนภูมิ จากนั้นคลิก แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

 2. คลิกปุ่มแถวหรือคอลัมน์ตรงมุมขวาบนสุดของตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

  ปุ่มลงจุดแถวและปุ่มลงจุดคอลัมน์
 3. ปิดตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิเมื่อคุณทำเสร็จ

การแชร์แกน x สำหรับค่าหลายค่าไปตามแกน y สำหรับแผนภูมิกระจายและฟอง

การแชร์แกน x หมายถึงการลงจุดค่าชนิดเดียวไปยังแกน x ในขณะที่อนุญาตให้ค่าหลายชนิดลงจุดบนแกน y ตามค่าเริ่มต้น ค่าแกน y หลายชุดจะใช้ค่าแกน x ร่วมกันในแผนภูมิบางประเภท

 1. เลือกแผนภูมิ จากนั้นคลิก แก้ไขข้อมูลแผนภูมิ

 2. คลิก ปุ่มกำหนดค่า จากนั้นเลือก (หรือยกเลิกการเลือก) ใช้ค่า X ร่วมกัน

 3. ปิดตัวแก้ไขข้อมูลแผนภูมิเมื่อคุณทำเสร็จ