การคำนวณ
ค่าโดยใช้ข้อมูลในเซลล์ตาราง คุณสามารถสร้างเซลล์สูต ...

ประเภทของอาร์กิวเมนต์และค่า
หน้านี้จะกำหนดคำหลาย ๆ คำที่ใช้ในการอธิบายฟังก์ชั่ ...

ตัวดำเนินการสตริง และอักขระตัวแทน


เพิ่มสมการด้วยสมการ Math Type
หากคุณติดตั้ง MathType 6.7d หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า ...