การคำนวณค่าโดยใช้ข้อมูลในเซลล์ตาราง

คุณสามารถสร้างเซลล์สูตรหรือฟังก์ชั่นที่จะแสดงการคำนวณโดยใช้ข้อมูลในเซลล์ใด ๆ ที่คุณเลือกได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปรียบเทียบค่าในเซลล์สองเซลล์ คำนวณผลรวมหรือผลคูณของเซลล์ และอื่น ๆ ได้ ผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชั่นจะปรากฏในเซลล์ที่คุณป้อน

คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ใด ๆ จากที่กำหนดไว้ให้ล่วงหน้า 250 ฟังก์ชั่นที่มีอยู่ใน Keynote เพื่อสร้างสูตรได้อีกด้วย มีฟังก์ชั่นสำหรับแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ รวมถึงสถิติ การเงิน และวิศวกรรม ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นเหล่านี้แต่ละฟังก์ชั่นปรากฏอยู่ในหน้าต่างเลือกฟังก์ชั่น ซึ่งจะปรากฏเมื่อคุณบ่งบอกว่าคุณกำลังเพิ่มฟังก์ชั่นลงในเซลล์ (โดยการป้อนเครื่องหมายเท่ากับลงในเซลล์) และวิธีใช้สูตรและฟังก์ชั่นออนไลน์

หากคุณต้องการเพิ่มสมการหรือนิพจน์ไปยังงานนำเสนอของคุณโดยไม่ต้องดำเนินการคำนวน ดู เพิ่มสมการด้วยสมการ Math Type.

การบวก ลบ คูณ หรือหารค่า

คุณสามารถสร้างสูตรคำนวณแบบง่ายหรือแบบซับซ้อนเพื่อแสดงการคำนวณค่าในตารางของคุณได้

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการให้ผลลัพธ์ปรากฏ จากนั้นป้อนเครื่องหมายเท่ากับ (=)

  ตัวแก้ไขสูตรจะเปิดขึ้น ลากด้านซ้ายของตัวแก้ไขสูตรเพื่อย้าย

  ป้อนเครื่องหมายเท่ากับในเซลล์เพื่อเปิดตัวแก้ไขสูตร
 2. เลือกเซลล์ที่จะใช้เป็นอาร์กิวเมนต์แรกในสูตรของคุณ หรือป้อนค่า (ตัวอย่างเช่น ตัวเลข เช่น 0 หรือ 5.20)

 3. แตะตัวดำเนินการคำนวณ (ตัวอย่างเช่น +, -, * หรือ /) จากนั้นเลือกเซลล์ที่จะใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ถัดไปในสูตรของคุณ หรือป้อนค่า

  ตามค่าเริ่มต้น + จะแทรกอยู่ระหว่างการอ้างอิงเซลล์ ลากด้านซ้ายของตัวแก้ไขสูตรเพื่อย้าย

 4. เพิ่มตัวดำเนินงานและอาร์กิวเมนต์ต่อไปจนกระทั่งสูตรของคุณเสร็จสมบูรณ์

 5. กด Return หรือคลิก ปุ่มตกลง ในตัวแก้ไขสูตรเมื่อคุณทำเสร็จ

  หากคุณคลิก ปุ่มยกเลิก คุณจะออกจากตัวแก้ไขสูตรโดยไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำ

การเปรียบเทียบค่า

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบค่าในเซลล์ทั้งสองว่าเท่ากัน หรือค่าหนึ่งค่าใดมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าอื่น ๆ ได้ ในการทำสิ่งนี้ คุณต้องตั้งค่าประพจน์ภายในเซลล์ ตัวอย่างเช่น A1 > A2 หมายความว่าค่าในเซลล์ A1 มากกว่าค่าในเซลล์ A2 ผลลัพธ์ของตัวดำเนินการเปรียบเทียบแสดงเป็น “true” หรือ “false”

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการให้ผลการเปรียบเทียบปรากฏ จากนั้นป้อนเครื่องหมายเท่ากับ (=)

  ตัวแก้ไขสูตรจะเปิดขึ้น ลากด้านซ้ายของตัวแก้ไขสูตรเพื่อย้าย

  ป้อนเครื่องหมายเท่ากับในเซลล์เพื่อเปิดตัวแก้ไขสูตร
 2. เลือก เซลล์ที่มีค่าที่คุณต้องการเปรียบเทียบ หรือป้อนค่าเพื่อเปรียบเทียบ

 3. ป้อนตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (>, >=, =, <>, < หรือ <=) จากนั้นเลือกเซลล์ที่มีค่าที่คุณต้องการเปรียบเทียบ หรือป้อนค่าเพื่อเปรียบเทียบ

 4. กด Return หรือคลิก ปุ่มตกลง ในตัวแก้ไขสูตรเมื่อคุณทำเสร็จ

  หากคุณคลิก ปุ่มยกเลิก คุณจะออกจากตัวแก้ไขสูตรโดยไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำ

การแทรกฟังก์ชั่นในเซลล์

คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ใด ๆ จากที่กำหนดไว้ให้ล่วงหน้า 250 ฟังก์ชั่นที่มีอยู่ใน Keynote ในงานนำเสนอของคุณได้อีกด้วย ตัวเลือกหาฟังก์ชั่นมีตัวอย่างซึ่งแสดงวิธีการทำงานของฟังก์ชั่นมาให้เพื่อช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการให้ผลลัพธ์ของฟังก์ชั่นปรากฏ จากนั้นป้อนเครื่องหมายเท่ากับ (=)

  ตัวแก้ไขสูตรจะเปิดขึ้น และหน้าต่างเลือกฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าต่าง ลากด้านซ้ายของตัวแก้ไขสูตรเพื่อย้าย

 2. ป้อนชื่อฟังก์ชั่น (หรือคำที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่น เช่น “ระยะเวลา”) ในช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าต่างเลือกฟังก์ชั่น หรือเลือกดูฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ชื่อของฟังก์ชั่นที่คุณต้องการ

  ฟังก์ชั่นจะปรากฏในตัวแก้ไขสูตรที่มีอาร์กิวเมนต์ที่ต้องการและที่ไม่จำเป็นทั้งหมดสำหรับฟังก์ชั่น

 3. เลือกอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชั่น จากนั้นป้อนค่าหรือเลือกเซลล์เพื่อรวมไว้ในการคำนวณโดยการปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การเลือกเซลล์: คลิกเซลล์

  • เลือกช่วงของเซลล์ตลอดหลายแถวและคอลัมน์: ลากผ่านช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการที่จะรวม

  • การเพิ่มค่าของแถวหรือคอลัมน์เดียว: คลิกแถบที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือไปทางขวาของแถว หรือเลือกเซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์หรือแถว

 4. กด Return หรือคลิก ปุ่มตกลง ในตัวแก้ไขสูตรเมื่อคุณทำเสร็จ

  หากคุณคลิก ปุ่มยกเลิก คุณจะออกจากตัวแก้ไขสูตรโดยไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำ

การเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชั่นที่มีอยู่

คุณสามารถแก้ไขสูตรที่มีอยู่เพื่อให้อ้างอิงไปยังเซลล์อื่นได้

 1. แตะสองครั้งที่เซลล์ผลลัพธ์ที่มีสูตรที่คุณต้องการแก้ไข

  ตัวแก้ไขสูตรจะเปิดขึ้นและแสดงสูตร ลากด้านซ้ายของตัวแก้ไขสูตรเพื่อย้าย

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์: เลือกที่อยู่เซลล์ที่มีอยู่ที่คุณต้องการจะเปลี่ยน จากนั้นเลือกเซลล์ใหม่

  • เอาการอ้างอิงเซลล์ออก: วางจุดแทรกลงภายในพื้นที่อาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชั่นนั้น เลือกการอ้างอิงเซลล์ที่ไม่ต้องการ จากนั้นกด Delete

  • เพิ่มการอ้างอิงเซลล์เพิ่มเติม: วางจุดแทรกลงภายในพื้นที่อาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชั่นนั้น จากนั้นเลือกเซลล์ใหม่ที่คุณต้องการจะเพิ่ม

 3. กด Return หรือคลิก ปุ่มตกลง ในตัวแก้ไขสูตรเมื่อคุณทำเสร็จ

  หากคุณคลิก ปุ่มยกเลิก คุณจะออกจากตัวแก้ไขสูตรโดยไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำ

การคงที่อยู่แถวหรือคอลัมน์ในสูตรไว้

คุณสามารถตั้งค่าการอ้างอิงแถวและคอลัมน์ในสูตรให้เป็นแบบสัมบูรณ์ เพื่อให้คุณสามารถใช้สูตรเดียวกันในที่อื่นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงเซลล์

หากคุณไม่คงการอ้างอิงแถวหรือคอลัมน์ ในกรณีนั้นหากคุณย้ายสูตร (โดยการตัดและวางที่อื่น หรือโดยการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ใหม่ไปยังตาราง) การอ้างอิงจะปรับให้สัมพันธ์กับตำแหน่งใหม่ของสูตร

 1. แตะสองครั้งที่เซลล์ผลลัพธ์ที่มีสูตรที่คุณต้องการแก้ไข

  ตัวแก้ไขสูตรจะเปิดขึ้นและแสดงฟังก์ชั่น ลากด้านซ้ายของตัวแก้ไขสูตรเพื่อย้าย

 2. คลิกสามเหลี่ยมตรงโทเค็นที่แสดงถึงช่วงเซลล์ที่คุณต้องการคงไว้

  โทเค็นของอาร์กิวเมนต์ที่มีลูกศรทางด้านขวา
 3. เลือก คงแถวไว้ หรือ คงคอลัมน์ไว้ สำหรับการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของช่วงที่เลือก

 4. กด Return หรือคลิก ปุ่มตกลง ในตัวแก้ไขสูตรเมื่อคุณทำเสร็จ

  หากคุณคลิก ปุ่มยกเลิก คุณจะออกจากตัวแก้ไขสูตรโดยไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำ