วิธีการใช้ตัวดำเนินการสตริง และอักขระตัวแทน
ตัวดำเนินการสตริง (&) สามารถใช้ในสูตรได้ และอั ...

ฟังก์ชั่นที่ยอมรับเงื่อนไขและอักขระตัวแทนเป็นอาร์กิวเมนต์
บางฟังก์ชั่น เช่น SUM จะทำงานกับช่วงทั้งหมด ฟังก์ช ...