เพิ่มสมการด้วยสมการ Math Type

หากคุณติดตั้ง MathType 6.7d หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า คุณสามารถใช้เพื่อรวมนิพจน์ทางคณิตศาสตร์และสมการในงานนำเสนอของคุณ

การใช้ MathType เพื่อเพิ่มนิพจน์ทางคณิตศาสตร์และสมการ

  1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้สมการปรากฏ

  2. เลือก แทรก > สมการ MathType (จากเมนูแทรก ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  3. ป้อนหรือวางสมการของคุณในช่องที่ให้ไว้

    ดู วิธีใช้ MathType สำหรับขั้นตอนในการใช้เครื่องมือ MathType

  4. ในการบันทึกสมการของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > “ปิดและย้อนกลับไปยัง Keynote” (จากเมนูไฟล์ MathType ที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ) จากนั้นคลิก ใช่ ในหน้าต่างที่ปรากฏ

    สมการจะปรากฏที่จุดแทรกในงานนำเสนอของคุณ ในการแก้ไขสมการ ให้คลิกสองครั้งที่สมการเพื่อเปิด MathType อีกครั้ง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของสมการได้เช่นเดียวกับที่คุณทำกับรูปภาพอื่นในงานนำเสนอของคุณ