ภาพรวมวัตถุ
วัตถุคือรายการใด ๆ ที่คุณวางบนสไลด์ รูปภาพ รูปร่าง ...

การเพิ่มและแก้ไขรูปภาพ
คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและกราฟิกจาก iPhoto, Aperture ...

การเพิ่มและแก้ไขรูปร่าง
หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างไปที่สไลด์ คุณสามารถปรับแ ...

การเพิ่มวิดีโอและเสียง
คุณสามารถเพิ่มวิดีโอหรือเสียง ไฟล์เพลง เพลย์ลิสต์จ ...

การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของวัตถุได้โดยแก้ไขเส้นขอบ ส ...

การสร้างลักษณะวัตถุ
วิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนลักษณะของวัตถุคือการปรับ ...

การปรับขนาด หมุน หรือพลิกวัตถุ
คุณสามารถปรับขนาดวัตถุใด ๆ ได้ เฉพาะรูปร่าง กล่องข ...

การตั้งค่าไม้บรรทัด
คุณสามารถตั้งค่าไม้บรรทัดเพื่อใช้การเพิ่มอื่น (จุด ...

การจัดแนวหรือวางตำแหน่งวัตถุ
ใช้เส้นบอกแนวและเส้นบอกแนวระยะห่างเพื่อช่วยให้คุณว ...

การจัดเลเยอร์ จัดกลุ่ม และล็อกวัตถุ
คุณสามารถจัดเลเยอร์ข้อความและวัตถุเพื่อสร้างลักษณะ ...