การจัดเลเยอร์ จัดกลุ่ม และล็อกวัตถุ

คุณสามารถจัดเลเยอร์ข้อความและวัตถุเพื่อสร้างลักษณะของความลึกบนสไลด์และจากนั้นย้ายรายการขึ้นด้านบน(ไปข้างหน้า) หรือลงไปด้านล่าง (ไปข้างหลัง) ของสแตก

คุณสามารถจัดกลุ่มวัตถุหลายชิ้น เพื่อให้คุณสามารถย้าย ปรับขนาด หรือหมุนวัตถุเหล่านั้นได้เหมือนเป็นหน่วยเดียวกัน คุณสามารถล็อกวัตถุเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ย้าย แก้ไข หรือลบวัตถุ

การจัดเลเยอร์วัตถุ

 1. เลือกวัตถุ จากนั้นทับซ้อนวัตถุนั้นด้วยวัตถุอื่น ๆ หนึ่งชิ้นหรือมากกว่านั้น

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ย้ายวัตถุหนึ่งเลเยอร์ในแต่ละครั้ง: คลิก ไปข้างหลัง หรือคลิก ไปข้างหน้า

  • ย้ายวัตถุไปไว้ด้านล่างสุดหรือบนสุดของสแตก: คลิก ด้านหลัง หรือคลิก ด้านหน้า

การจัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ

 1. กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อเลือกวัตถุหลากชิ้น

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิก จัดกลุ่ม (หรือเลือก จัดเรียง > จัดกลุ่ม จากเมนูจัดเรียงที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเลือกวัตถุหลายชิ้น จากนั้นกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์ แล้วเลือก จัดกลุ่ม

ในการยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ ให้เลือกกลุ่ม จากนั้นกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์ แล้วเลือก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

การล็อกวัตถุ

หลังจากที่คุณล็อกวัตถุแล้ว คุณจะไม่สามารถย้าย ลบ หรือแก้ไขวัตถุได้เลยจนกว่าคุณจะปลดล็อกวัตถุ

วัตถุที่ล็อกไว้ซึ่งแสดงขอบจับเพื่อเลือกที่ถูกทำให้จางลง
 1. เลือกวัตถุหนึ่งชิ้นหรือมากกว่านั้น

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิก ล็อก (ใกล้กับด้านล่างสุดของแถบ)

ในการปลดล็อกวัตถุ ให้เลือกวัตถุ จากนั้นคลิก ปลดล็อก ในแถบจัดเรียงของแถบข้างรูปแบบ