การจัดแนวหรือวางตำแหน่งวัตถุ

ใช้เส้นบอกแนวและเส้นบอกแนวระยะห่างเพื่อช่วยให้คุณวางวัตถุได้อย่างแม่นยำ เมื่อเปิดเส้นบอกแนว เส้นบอกแนวเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นมาขณะที่คุณลากวัตถุบนสไลด์ให้มีแนวที่ตรงกับหรือมีระยะห่างเท่ากันกับวัตถุอื่น คุณสามารถปิดและเปิดเส้นบอกแนวเหล่านั้นได้ตามต้องการ คุณยังสามารถระบุตำแหน่งของวัตถุได้โดยใช้ระยะพิกัด x และ y

เส้นบอกแนวสีเหลืองเหนือวัตถุสองชิ้น

การเปิดเส้นบอกแนว

 1. เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) จากนั้นคลิก ไม้บรรทัด

 2. เลือกเส้นบอกแนวใด ๆ:

  • เส้นบอกแนวกึ่งกลาง: บ่งบอกเมื่อจุดศูนย์กลางของวัตถุจัดแนวตรงกับจุดศูนย์กลางของอีกวัตถุหนึ่งหรือจุดศูนย์กลางของสไลด์

  • เส้นบอกแนวขอบ: ระบุเมื่อขอบของวัตถุจัดแนวกับขอบของวัตถุอื่นหรือขอบของสไลด์

  • เส้นบอกแนวการปรับขนาด: บ่งบอกเมื่อวัตถุมีความสูงหรือความกว้างเดียวกัน

  • เส้นบอกแนวระยะห่าง: ระบุเมื่อวัตถุสามชิ้นหรือมากกว่านั้นมีระยะห่างจากวัตถุเท่า ๆ กัน

การแสดงไม้บรรทัด

คุณสามารถแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดเพื่อช่วยให้คุณจัดตำแหน่งและจัดแนววัตถุบนสไลด์ได้ ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

 • การแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด: คลิก ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ แสดงไม้บรรทัด (หรือซ่อนไม้บรรทัด)

 • การเปลี่ยนหน่วยของไม้บรรทัด: เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) จากนั้นคลิก ไม้บรรทัด คลิกเมนูป๊อปอัพหน่วยไม้บรรทัด จากนั้นเลือกหน่วยการวัด

 • แสดงขนาดและพิกัดตำแหน่งเมื่อย้ายวัตถุ: เลือก Keynote > การตั้งค่า จากนั้นคลิก ไม้บรรทัด เลือกกล่องกาเครื่องหมายขนาดและตำแหน่ง

การเพิ่มเส้นบอกแนวที่คงที่

คุณสามารถสร้างเส้นบอกแนวเพื่อช่วยคุณวางตำแหน่งวัตถุในตำแหน่งเดียวกันบนสไลด์ต่าง ๆ เส้นบอกแนวเหล่านี้จะยังคงเห็นอยู่บนสไลด์ในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่ ถึงแม้ว่าคุณจะออกจากสไลด์แล้วย้อนกลับมาในภายหลัง

 1. คลิก ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แสดงไม้บรรทัด

 2. ย้ายตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือไม้บรรทัดตามแนวตั้งหรือแนวนอน แล้วลากไปอยู่บนสไลด์

  เส้นบอกแนวสีเหลืองจะปรากฎ

 3. ลากเส้นบอกแนวไปที่ที่คุณต้องการบนสไลด์

ในการเอาเส้นบอกแนวออก ให้ลากออกไปจากขอบของสไลด์

การเอาออก ซ่อน หรือล้างเส้นบอกแนวที่คงที่ทั้งหมด

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

 • การเอาเส้นบอกแนวแนวนอนออก: ลากเส้นบอกแนวไปยังด้านบนสุดของสไลด์

 • การเอาเส้นบอกแนวแนวตั้งออก: ลากเส้นบอกแนวไปยังด้านซ้ายสุดของสไลด์

 • การซ่อนเส้นบอกแนวทั้งหมด: เลือก มุมมอง > เส้นบอกแนว > ซ่อนเส้นบอกแนว (จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  ในการแสดงเส้นบอกแนวทั้งหมด ให้เลือก มุมมอง > เส้นบอกแนว > แสดงเส้นบอกแนว

 • การล้างเส้นบอกแนวทั้งหมด: เลือก มุมมอง > เส้นบอกแนว > ล้างเส้นบอกแนวทั้งหมดบนสไลด์

การจัดแนววัตถุโดยใช้ระยะพิกัด x และ y

 1. เลือกวัตถุ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ป้อนค่า x และ y ในช่องตำแหน่ง

  ค่า x วัดจากขอบซ้ายของสไลด์ถึงมุมซ้ายบนของวัตถุ

  ค่า y วัดจากขอบบนสุดของสไลด์ถึงมุมซ้ายบนของวัตถุ

เมื่อคุณลากวัตถุ ระยะพิกัด x และ y ของวัตถุนั้นจะแสดงผล

การจัดแนววัตถุไปตามขอบของสไลด์

คุณสามารถจัดแนววัตถุของคุณทั้งหมดกับขอบของสไลด์ได้

 1. เลือกวัตถุหนึ่งชิ้นหรือมากกว่านั้น

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกตัวเลือก

  หากเลือกวัตถุสองชิ้นหรือมากกว่านั้น วัตถุจะจัดแนวกับวัตถุที่อยู่ในทิศทางที่คุณเลือกมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดแนววัตถุสามชิ้นให้ไปทางซ้าย วัตถุด้านซ้ายสุดจะไม่เลื่อน และวัตถุชิ้นอื่น ๆ จะจัดแนวกับวัตถุนั้น

วัตถุที่เว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน

คุณสามารถจัดตำแหน่งของวัตถุเพื่อให้มีการเว้นระยะห่างที่เท่ากันระหว่างวัตถุ ทั้งบนแกนแนวนอนและแนวตั้งได้

 1. เลือกวัตถุสามชิ้นหรือมากกว่านั้น

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพกระจาย จากนั้นเลือกตัวเลือก:

  • เท่า ๆ กัน: วัตถุจะเว้นระยะห่างเท่า ๆ กันไปตามทั้งแกนแนวนอนและแนวตั้ง

  • แนวนอน: วัตถุจะเว้นระยะห่างเท่า ๆ กันไปตามแกนแนวนอน

  • แนวตั้ง: วัตถุจะเว้นระยะห่างเท่า ๆ กันไปตามแกนแนวตั้ง

การเลื่อนวัตถุครั้งละหนึ่งพอยต์

คุณสามารถเขยิบวัตถุเพื่อเลื่อนวัตถุได้โดยการเพิ่มพอยต์เดียว

 • เลือกวัตถุ จากนั้นกดปุ่มลูกศรทิศทางใด ๆ

  ในการเลื่อนวัตถุครั้งละ 10 พอยต์ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะที่คุณกดปุ่มลูกศร