การตั้งค่าไม้บรรทัด

คุณสามารถตั้งค่าไม้บรรทัดเพื่อใช้การเพิ่มอื่น (จุด นิ้ว หรือเซนติเมตร) หรือแสดงการทำเครื่องหมายเป็นเปอร์เซ็นต์ คุณยังสามารถวางศูนย์ไว้ตรงกลางไม้บรรทัดได้

การตั้งค่าการเพิ่มของไม้บรรทัด

เมื่อคุณตั้งค่าการตั้งค่าหน่วยของไม้บรรทัดแล้ว การตั้งค่านั้นจะปรับใช้กับงานนำเสนอทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเมื่อใดก็ได้ แม้ว่าคุณจะมีงานนำเสนอเปิดอยู่

หากคุณไม่เห็นไม้บรรทัด ให้คลิก ปุ่มมุมมอง ใน แถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แสดงไม้บรรทัด

  1. เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) จากนั้นคลิก ไม้บรรทัด

  2. คลิกเมนูป๊อปอัพหน่วย จากนั้นเลือกส่วนเพิ่ม

    ในการแสดงเครื่องหมายไม้บรรทัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “แสดงหน่วยไม้บรรทัดเป็นเปอร์เซ็นต์”

การวางศูนย์ไว้ตรงกลางสไลด์

คุณสามารถการวางศูนย์ไว้ตรงจุดกึ่งกลางของไม้บรรทัดและแสดงการเพิ่มของหน่วยไม้บรรทัดไปทางซ้ายและขวาได้

  • เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) คลิก ไม้บรรทัด จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “วางต้นกำเนิดไว้ตรงกลางของไม้บรรทัด”