การปรับขนาด หมุน หรือพลิกวัตถุ

คุณสามารถปรับขนาดวัตถุใด ๆ ได้ เฉพาะรูปร่าง กล่องข้อความ และรูปภาพเท่านั้นที่สามารถหมุนหรือพลิกได้

การปรับขนาดวัตถุ

วัตถุที่มีขอบจับเพื่อเลือก
 1. เลือกวัตถุ

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ปรับขนาดวัตถุ: ลากขอบจับใด ๆ เพื่อเลือก

  • ปรับขนาดวัตถุและคงสัดส่วนของวัตถุไว้: กดปุ่ม Shift ขณะที่คุณลากขอบจับเพื่อเลือกใด ๆ

  • ปรับขนาดวัตถุให้เป็นขนาดที่ระบุ: คลิกแถบจัดเรียงที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นใช้ตัวควบคุมความกว้างและความสูง หรือป้อนค่าในช่องความกว้างและความสูง (หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ)

หากคุณต้องการรักษาอัตราส่วนให้คงเดิมอยู่เสมอขณะปรับขนาดวัตถุที่เลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “รักษาอัตราส่วน” ในแถบจัดเรียงของแถบข้าง

การหมุนรูปร่าง กล่องข้อความ หรือรูปภาพ

 1. เลือกรูปร่าง กล่องข้อความ หรือรูปภาพ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ลากล้อหมุน หรือป้อนค่าองศาในช่องที่อยู่ติดกันเพื่อระบุมุมที่คุณต้องการหมุนวัตถุ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกดปุ่ม Command ขณะที่ตัวเมาส์ชี้ของคุณอยู่เหนือขอบจับเพื่อเลือก จากนั้นลากเพื่อหมุน

การพลิกรูปร่าง กล่องข้อความ หรือรูปภาพ

 1. เลือกรูปร่าง กล่องข้อความ หรือรูปภาพ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกปุ่ม พลิก เพื่อพลิกวัตถุในแนวตั้งหรือในแนวนอน