การสร้างลักษณะวัตถุ

วิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนลักษณะของวัตถุคือการปรับใช้ลักษณะวัตถุกับวัตถุ ชุดรูปแบบทั้งหมดจะมีลักษณะวัตถุซึ่งเป็นชุดรวมของสี เส้นขอบ เงา และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เข้ากันกับแม่แบบที่คุณกำลังใช้

หากคุณปรับแต่งลักษณะของวัตถุ (กล่องข้อความ รูปร่าง ตาราง หรือแผนภูมิ) ด้วยตัวเองและต้องการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงเดียวกันเหล่านี้กับวัตถุอื่น ๆ ในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถสร้างลักษณะวัตถุใหม่ได้ ลักษณะใหม่จะถูกบันทึกพร้อมด้วยลักษณะวัตถุที่มาพร้อมกับชุดรูปแบบ

การปรับใช้ลักษณะวัตถุ

 1. เลือกวัตถุ

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบลักษณะ

  คลิกสูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อดูลักษณะเพิ่มเติม

การสร้างลักษณะวัตถุใหม่

 1. เลือกวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการบันทึกเป็นลักษณะใหม่

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. นำทางไปยังกลุ่มสุดท้ายของลักษณะโดยการคลิกสามเหลี่ยมทางด้านขวาของลักษณะ

 4. คลิก ปุ่มลักษณะใหม่ เพื่อเพิ่มลักษณะของคุณ

ลักษณะจะปรากฏสุดท้าย แต่คุณสามารถลากไปยังตำแหน่อื่นได้

การจัดระเบียบและลบลักษณะ

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของลักษณะในแถบลักษณะได้

 1. คลิกลักษณะที่คุณต้องการย้ายค้างไว้จนกว่ากล่องสีเทาจะปรากฏขึ้นมาล้อมรอบลักษณะแล้วหายไป

 2. ลากลักษณะไปยังตำแหน่งใหม่

  ในการย้ายรูปแบบจากบานหน้าต่างรูปแบบบานหนึ่งไปยังบานอื่น ให้ลากรูปแบบนั้นไว้ด้านบนลูกศรหนึ่งเพื่อเปิดบานหน้าต่างอีกบานหนึ่ง จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ในการลบลักษณะ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกลักษณะนั้น จากนั้นเลือก ลบลักษณะ

การแทนที่ลักษณะวัตถุ

ในการเปลี่ยนลักษณะของวัตถุทั้งหมดที่ปรับใช้ลักษณะเดียวกันอย่างรวดเร็ว ให้กำหนดลักษณะใหม่ จากนั้นปรับใช้ลักษณะนั้นกับวัตถุใหม่ทั้งหมด

 1. เลือกวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นแก้ไขลักษณะของวัตถุเพื่อให้มีลักษณะตามที่คุณต้องการ

 2. เลือกวัตถุที่คุณเพิ่งแก้ไขไป (หากคุณยกเลิการเลือกวัตถุนั้นไว้)

 3. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 4. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกลักษณะ จากนั้นเลือก “กำหนดลักษณะใหม่จากส่วนที่เลือก”

 5. คลิก ตกลง

  วัตถุทั้งหมดที่ใช้ลักษณะจะถูกอัปเดตด้วยลักษณะใหม่นั้น