การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของวัตถุได้โดยแก้ไขเส้นขอบ สีเติม เงา และอื่น ๆ Keynote มีรูปแบบที่ออกแบบไว้ก่อนแล้วให้หลายรูปแบบวัตถุ เช่น ชุดของสี เส้นขอบ และเงาที่ใช้ด้วยกันได้ ซึ่งเข้ากันกับแม่แบบของเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของวัตถุได้อย่างรวดเร็วโดยการปรับใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งจากรูปแบบเหล่านี้ และคุณยังสามารถเลือกจากช่วงของตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งลักษณะของวัตถุด้วยตัวเองได้อีกด้วย

การเพิ่มรูปแบบไปที่วัตถุ

 1. เลือกวัตถุ

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. เลือกลักษณะจากตัวเลือกที่ด้านบนสุดของแถบ

  คลิกสูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อดูลักษณะเพิ่มเติม

การเปลี่ยนความโปร่งใสของวัตถุ

 1. เลือกวัตถุ

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ลากแถบเลื่อนความโปร่งใส

การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงเส้นขอบของวัตถุ

 1. เลือกวัตถุ

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากเส้นขอบ แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกประเภทของเส้นขอบ

 4. ใช้ตัวควบคุมเพื่อปรับลักษณะของเส้นขอบ (ตัวเลือกจะแตกต่างไปตามประเภทของเส้นขอบที่คุณเลือก)

การเติมวัตถุด้วยสี

คุณสามารถเติมรูปร่าง กล่องข้อความ และวัตถุอื่น ๆ ได้ด้วยสีล้วนหรือการไล่ระดับสี (สีสองสีหรือมากกว่านั้นซึ่งไล่ระดับสีไปเป็นอีกสีหนึ่ง) คุณสามารถเลือกสีและการไล่ระดับสีที่ได้รับการออกแบบมาให้ไปด้วยกันได้กับชุดรูปแบบของคุณ หรือคุณสามารถเลือกจากช่วงเต็มของสี

ตัวควบคุมสำหรับเติมวัตถุด้วยสี
 1. เลือกวัตถุ

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ใช้สีหรือการไล่ระดับสีที่เข้ากันกับชุดรูปแบบ: คลิกที่ช่องสีถัดจาก การเติม จากนั้นเลือกสีหรือการไล่ระดับสี

  • ใช้การเติมการไล่ระดับของสีสองสี: คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก เติม คลิกเมนูป๊อปอัพแล้วเลือกการเติมการไล่ระดับสี จากนั้นเลือกสี ด้านซ้ายของช่องสีจะแสดงสีที่เข้ากันกับชุดรูปแบบ วงล้อสีจะเปิดหน้าต่างสี ที่คุฯสามารถเลือกสีใด ๆ ได้

  • ใช้การไล่ระดับสีแบบกำหนดเอง: คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก เติม คลิกเมนูป๊อปอัพแล้วเลือกการเติมการไล่ระดับสีขั้นสูง จากนั้นคลิกช่องสีสี่เหลี่ยมที่ด้านล่างแถบเลื่อนเพื่อเลือกสี คุณสามารถเลื่อนตัวหยุดสีและใช้ตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนการไล่ระดับสี มุม และทิศทางของการไล่ระดับสีได้

การเติมวัตถุด้วยรูปภาพ

คุณสามารถเติมรูปร่าง กล่องข้อความ และวัตถุอื่น ๆ ด้วยรูปภาพได้

 1. เลือกวัตถุ

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากการเติม

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพแล้วเลือกการเติมรูปภาพ หรือการเติมรูปภาพขั้นสูงหากคุณต้องการเพิ่มสีอ่อนลงในรูปภาพ

 5. คลิก เลือก แล้วนำทางไปยังรูปภาพของคุณ จากนั้นคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเพิ่ม

 6. หากคุณเลือกการเติมรูปภาพขั้นสูงเพื่อเพิ่มรูปภาพสีอ่อน ให้คลิกช่องสี (ทางขวาของปุ่มเลือก) เพื่อเลือกสีอ่อน

  ลากตัวเลือกความทึบ ในหน้าต่างสีเพื่อทำให้สีอ่อนโปร่งใสมากขึ้นหรือน้อยลง

 7. ในการเปลี่ยนวิธีการเติมรูปภาพลงในวัตถุ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพด้านบนปุ่มเลือก จากนั้นเลือกตัวเลือก:

  • ขนาดดั้งเดิม: วางรูปภาพภายในวัตถุโดยไม่ปรับขนาดดั้งเดิมของรูปภาพ

  • ขยาย: ปรับขนาดรูปภาพให้พอดีกับขนาดของวัตถุ

  • เรียงต่อ: เรียงรูปภาพต่อกันซ้ำ ๆ ภายในวัตถุ

  • ปรับขนาดให้เต็ม: ทำให้รูปภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเพื่อไม่ให้เหลือที่ว่างในวัตถุ

  • ปรับขนาดให้พอดี: เปลี่ยนขนาดรูปภาพใหม่ให้พอดีกับขนาดของวัตถุ

การบันทึกการเติมแบบกำหนดเอง

คุณสามารถบันทึกการเติมแบบกำหนดเองเพื่อใช้อีกครั้ง

 1. เลือกวัตถุที่มีการเติมที่คุณต้องการบันทึก

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกช่องสีถัดจากการเติม

  หน้าต่างที่แสดงตัวเลือกการเติมปรากฏ

 4. ลากการเติมในช่องการเติมปัจจุบันไปยังช่องอื่น ๆ ในหน้าต่างเพื่อแทนที่

  การเติมบางรายการไม่สามารถแทนที่ได้ ในการเปลี่ยนการเติมที่คุณสามารถแทนที่ได้ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพ ประเภทการเติม จากนั้นเลือกตัวเลือกอื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการบันทึกการไล่ระดับของสี ให้คลิกเมนูป๊อปอัพ เลือกการเติมการไล่ระดับของสี จากนั้นลากการเติมในช่องการเติมปัจจุบันไปช่องที่อยู่ในส่วนการเติมการไล่ระดับของสี

การเพิ่มเงา

รูปร่าง กล่องข้อความ และรูปภาพเท่านั้นที่มีเงาหรือการสะท้อนได้

 1. เลือกรูปร่าง กล่องข้อความ หรือรูปภาพ

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจากเงา จากนั้นคลิกเมนูป๊อปอัพและเลือกประเภทของเงา

  • เงาที่ตกกระทบ: ทำให้วัตถุดูเหมือนกำลังลอยอยู่เหนือสไลด์

  • เงาใต้จุดสัมผัสผืนผิว: ทำให้วัตถุดูเหมือนกำลังตั้งอยู่บนสไลด์

  • เงาโค้ง: ทำให้วัตถุดูเหมือนมีขอบงอ

 4. ปรับดังต่อไปนี้เพื่อปรับลักษณะของเงา:

  • มัว: ความนุ่มนวลของขอบเงา

  • ออฟเซ็ต: ระยะทางระหว่างเงาและวัตถุหรือข้อความ

  • มุม: มุมของเงา

  • เปอร์สเปคทีฟ: มุมของแหล่งแสงในเงาใต้จุดสัมผัสพื้นผิว

ในการเพิ่มเงาให้กับชุดข้อมูลของแผนภูมิ ให้ดู การเปลี่ยนรูปลักษณ์แผนภูมิ

การเพิ่มการสะท้อน

 1. เลือกรูปร่าง กล่องข้อความ หรือรูปภาพ

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายการสะท้อน

 4. ลากแถบเลื่อนเพื่อทำให้การสะท้อนมองเห็นมากขึ้นหรือน้อยลง