การเพิ่มลิงก์

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และรูปร่างให้เป็นลิงก์ที่แสดงการกระทำใดๆ หลายๆ อย่างเมื่อคุณคลิกรายการเหล่านั้นในระหว่างนำเสนองานได้ วัตถุที่มีลิงก์จะปรากฏเหมือนกับวัตถุธรรมดาในงานนำเสนอของคุณ

ในขณะที่คุณป้อนข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง Keynote จะตรวจหาที่อยู่เว็บ (URL) หรือที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ (ที่อยู่จะต้องตามด้วยที่ว่าง แท็บ หรืออักขระ Return หรือเครื่องหมายวรรคตอนตัวใดตัวหนึ่งจากหลายตัว รวมถึงเครื่องหมายอัญประกาศ วงเล็บ และปีกกา) URL และที่อยู่อีเมลจะเปิดใช้งาน (สามารถคลิกได้) และถูกขีดเส้นใต้เพื่อระบุว่าเป็นลิงก์

หากคุณไม่ต้องการให้ Keynote ตรวจหาลิงก์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิด ลิงก์อัจฉริยะ

ตัวระบุลิงก์

การเพิ่มลิงก์ไปที่ข้อความหรือวัตถุ

 1. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกข้อความที่เลืกอหรือวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ จากนั้นเลือก เพิ่มลิงก์

 2. คลิกเมนูป๊อปอัำ “ลิงก์ไปที่” เลือกตัวเลือก จากนั้นใส่ข้อมูลที่ต้องใช้ (URL หรือที่อยู่อีเมล เป็นต้น)

  • สไลด์: เชื่อมไปที่สไลด์อื่นในงานนำเสนอ คลิก ไปที่สไลด์ เพื่อข้ามไปที่สไลด์ที่คุณเลือก

  • หน้าเว็บ: เชื่อมไปที่หน้าเว็บในเบราว์เซอร์ คลิก เปิด เพื่อเปิดหน้าเว็บ

  • เมล: เปิดข้อความอีเมลที่มีที่อยู่และหัวข้อที่คุณป้อน คลิก เปิด เพื่อดูการแสดงตัวอย่างของข้อความเมล

  • การออกจากสไลด์โชว์: ออกจากงานนำเสนอเมื่อคุณคลิกข้อความหรือวัตถุ

 3. คลิกที่ภายนอกหน้าต่างโต้ตอบเพื่อออก

การแก้ไขหรือเอาลิงก์ออก

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • แตะลูกศรสีน้ำเงินตรงด้านขวาล่างของวัตถุ แตะ จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลง

 • คลิกข้ัอความลิงก์ จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลง

การปิดการจัดรูปแบบสำหรับลิงก์อัตโนมัติ

หากคุณไม่ต้องการให้จัดรูปแบบลิงก์เป็นข้อความที่คลิกได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติได้

 1. เลือก แก้ไข > การแทน > แสดงการแทน (จากเมนูแก้ไขที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 2. ในหน้าต่างการแทนที่ ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายลิงก์อัจฉริยะ

 3. คลิกปุ่มเพื่อแทนที่รายการของลิงก์ที่จัดรูปแบบทั้งหมดในงานนำเสนอ หรือแค่ในข้อความที่เลือกไว้

เมื่อเปิด ลิงก์อัจฉริยะ สำหรับงานนำเสนอ เครื่องหมายถูกจะปรากฏอยู่ถัดจาก ลิงก์อัจฉริยะ ในเมนูการแทนที่ คุณสามารถยกเลิกการเลือกลิงก์อัจฉริยะเพื่อปิดได้ แต่ลิงก์ที่มีอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนนอกเสียจากว่าคุณจะเลือกข้อความที่มีลิงก์เหล่านั้น จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนข้างต้น