การเพิ่มวิดีโอและเสียง

คุณสามารถเพิ่มวิดีโอหรือเสียง ไฟล์เพลง เพลย์ลิสต์จากคลัง iTunes ของคุณ หรือคลิปเสียง ไปที่สไลด์ หรือคุณสามารถเพิ่มซาวนด์แทร็กที่เล่นสำหรับทั้งงานนำเสนอ

หมายเหตุ: ไฟล์เสียงและวิดีโอต้องเป็นรูปแบบที่รองรับ QuickTime ใน Mac หรือ อุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่สามารถเพิ่มหรือเล่นไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ให้ลองใช้ iMovie, QuickTime Player หรือ Compressor เพื่อแปลงไฟล์เป็นไฟล์ QuickTime ในรูปแบบเสียง MPEG-4 หรือวิดีโอ H.264

การเพิ่มวิดีโอและเสียง

เมื่อคุณเพิ่มไฟล์วิดีโอหรือเสียงลงในสไลด์ วิดีโอหรือเสียงจะเล่นเมื่อสไลด์นั้นแสดงอยู่ในงานนำเสนอเท่านั้น

 • ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลากไฟล์สื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังที่ใดก็ได้บนสไลด์ หรือไปยังที่พักสื่อ

  • คลิก สื่อ ปุ่มสื่อ ใน แถบเครื่องมือ เลือก รูปภาพ เพลง หรือภาพยนตร์ จากนั้นเลือกไฟล์

การปรับการเล่นสื่อ

คุณสามารถระบุว่าสื่อของคุณจะเล่นวนในงานนำเสนอของคุณหรือไม่และตั้งค่าว่าสื่อของคุณจะเริ่มการเล่นเมื่อใด

 1. เลือกไฟล์เสียงหรือวิดีโอในสไลด์

 2. คลิกที่แถบเสียงหรือภาพยนตร์ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบเสียงหรือภาพยนตร์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ตัดแต่งเสียงหรือวิดีโอ: คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากส่วนแก้ไขเสียงหรือแก้ไขภาพยนตร์ แล้วลากแถบเลื่อนตัดแต่งเพื่อเปลี่ยนความยาวของเสียงหรือวิดีโอ

  • ตั้งค่าการเล่น: คลิกเมนูป๊อปอัพเล่นซ้ำแล้วเลือกตัวเลือก เลือก เล่นวน เพื่อให้สื่อเล่นจนกว่าคุณจะเลื่อนสไลด์ต่อไป เลือก เล่นวนไปมา เพื่อให้สื่อเล่นไปข้างหน้าจากนั้นเล่นย้อนกลับ

  • การตั้งค่าว่าสื่อจะเริ่มเล่นเมื่อใด: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เริ่มต้น สื่อ เมื่อคลิก” เพื่อเริ่มต้นการเล่นเมื่อคุณคลิก หากคุณต้องการให้สื่อเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏ ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  • ปรับความดังเสียงในการเล่น: ลากตัวเลื่อนความดังเสียง

การปรับภาพยนตร์ให้เหมาะสมสำหรับ iOS

คุณสามารถตั้งการตั้งค่าใน Keynote ให้แปลงภาพยนตร์ในงานนำเสนอของคุณไปเป็น H.264 (720 p) โดยอัตโนมัติเพื่อที่จะเล่นบนอุปกรณ์ iOS

 1. เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 2. คลิก ทั่วไป ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างการตั้งค่า จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก “ปรับภาพยนตร์ให้เหมาะสมสำหรับ iOS”

การซาวนด์แทร็กไปที่งานนำเสนอ

เมื่อคุณเพิ่มซาวนด์แทร็กไปที่งานนำเสนอ เสียงจะเริ่มต้นเล่นเมื่องานนำเสนอเริ่มเล่น หากมีสไลด์ที่มีเสียงหรือวิดีโออยู่แล้ว ซาวนด์แทร็กยังเล่นบนสไลด์เหล่านั้นด้วย

ไฟล์ที่เพิ่มเป็นซาวนด์แทร็กจะเล่นตั้งแต่เริ่มต้นเสมอ

 1. คลิกที่แถบเสียงที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบเสียง ให้คลิก ปุ่มเอกสาร ใน แถบเครื่องมือ

 2. คลิก ปุ่มสื่อ จากนั้นเลือกเพลงหรือเพลย์ลิสต์

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพซาวนด์แทร็ก จากนั้นเลือกตัวเลือก:

  • ปิด: ซาวนด์แทร็กจะไม่เล่น

  • เล่นครั้งเดียว: ซาวนด์แทร็กจะเล่นตามงงานนำเสนอและไม่ได้เล่นซ้ำหากงานนำเสนอยาวกว่าซาวนด์แทร็ก

  • เล่นวน: ซาวนด์แทร็กจะเล่นซ้ำจนกว่างานนำเสนอจะสิ้นสุด

หากคุณต้องการเล่นงานนำเสนอของคุณบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่น เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) คลิก ทั่วไป จากนั้นเลือก “คัดลอกสื่อและภาพยนตร์ไปยังเอกสาร” การทำเช่นนั้นจะทำให้แน่ใจว่าซาวนด์แทร็กจะมีให้ใช้งานได้ทุกครั้งที่คุณเล่น

ไฟล์สื่อบางไฟล์ได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ สื่อที่ดาวน์โหลดไว้อาจเล่นได้เฉพาะในอุปกรณ์เครื่องที่ดาวน์โหลดเพลงนั้นมาเท่านั้น เพลงที่ปกป้องด้วย DRM (digital rights management) จะไม่สามารถเพิ่มไปที่ซาวนด์แทร็กของงานนำเสนอได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่มีสิทธิ์อนุญาตให้เล่นไฟล์สื่อทุกไฟล์ที่อยู่ในงานนำเสนอของคุณ

คุณยังสามารถบันทึกคำบรรยายสำหรับงานนำเสนอของคุณเพื่อทำให้งานนำเสนอที่เล่นด้วยตัวเองสำหรับคิออสค์ เป็นต้น