การเพิ่มและแก้ไขรูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและกราฟิกจาก iPhoto, Aperture หรือคลัง Photo Booth หรือลากจากเว็บไซต์หรือจาก Finder ได้ คุณสามารถครอบตัดรูปภาพโดยการครอบส่วนที่คุณไม่ต้องการ และปรับพื้นหลังและการเปิดรับแสง

การเพิ่มรูปภาพ

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

 • ลากรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือหน้าเว็บไปบนรูปภาพในที่พักหรือที่อื่นใดก็ได้บนสไลด์

 • คลิก ปุ่มที่พัก ที่มุมขวาล่างของรูปภาพในที่พัก จากนั้นเลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม

 • คลิก ปุ่มสื่อ ในมุมแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกรูปภาพจากคลัง iPhoto, Aperture หรือ Photo Booth ของคุณ

 • เลือก แทรก > เลือก (จากเมนู แทรก ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) จากนั้นเลือกรูปภาพ

เมื่อคุณแทนที่ที่พักรูปภาพด้วยรูปภาพของคุณเอง รูปภาพใหม่จะไม่เป็นที่พักอีกต่อไป หากคุณพยายามที่จะเพิ่มรูปภาพอื่นเหนือรูปภาพที่คุณเพิ่ม รูปภาพจะทับซ้อนกัน หากคุณต้องการใช้รูปภาพที่แตกต่างจากรูปภาพที่คุณได้เพิ่ม ให้กด Command-Z เพื่อเอารูปภาพออกและกู้คืนที่พัก จากนั้นเพิ่มรูปภาพใหม่

หากคุณไม่สามารถแทนที่รูปภาพในแม่แบบ รูปภาพนั้นอาจล็อกอยู่ ในการทำให้สามารถแก้ไขได้ ให้เลือกรูปภาพ คลิกแถบจัดเรียงที่ด้านบนสุดของแถบข้าง จากนั้นคลิกปลดล็อก (หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ)

การสร้างรูปภาพตัวยึด

คุณสามารถเพิ่มที่พักรูปภาพลงในงานนำเสนอที่คุณอัปเดตบ่อยได้

 1. เพิ่มรูปภาพลงในงานนำเสนอ จากนั้นจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการให้รูปภาพนั้นปรากฏในงานนำเสนอ

  คุณสามารถเพิ่มการครอบ เพิ่มเส้นขอบ หมุน เปลี่ยนขนาด และอื่นๆ

 2. เลือกรูปภาพ จากนั้นเลือก รูปแบบ > ขั้นสูง > กำหนดเป็นที่พักสื่อ (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

การครอบ (ครอบตัด) รูปภาพ

คุณสามารถซ่อนส่วนของภาพที่ไม่ต้องการโดยไม่เป็นการแก้ไขตัวภาพ

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพ

 2. การใช้ตัวควบคุมที่ปรากฏเพื่อเปลี่ยนส่วนที่มองเห็นได้ของรูปภาพ:

  ตัวควบคุมการครอบที่อยู่เหนือรูปภาพ
 3. คลิก เสร็จ

เพื่อรีเซ็ตการครอบ (เพื่อทำให้รูปภาพกลับไปเป็นขนาดดั้งเดิม) คลิกสองครั้งบนรูปภาพเพื่อดูตัวควบคุมการครอบตัด หรือหากคุณสามารถเลือกรูปภาพได้ ให้คลิกแถบรูปภาพที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นคลิกแก้ไขการครอบ (หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบรูปภาพ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ)

การเอาภาพพื้นหลังและองค์ประกอบอื่น ๆ ออกจากรูปภาพ

ใช้เครื่องมืออัลฟาแบบด่วนเพื่อทำให้ส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพโปร่งใส คุณสมบัตินี้จะมีประโยชน์สำหรับการเอาภาพพื้นหลังหรือสีที่ไม่ต้องการออก

 1. เลือกรูปภาพ

 2. คลิกที่แถบรูปภาพที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบรูปภาพ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิก อัลฟาแบบด่วน

 4. บนรูปภาพ คลิกสีที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นลากบนสีนั้นอย่างช้า ๆ

  ขณะที่คุณลาก ส่วนที่เลือกจะขยายเพื่อรวมพื้นที่ที่ใช้สีที่เหมือนกัน คลิกแล้วลากหลาย ๆ ครั้งเพื่อเอาสีออกหลายสี

  • เอาตัวอย่างทั้งหมดของสีออก (แม้แต่ในส่วนอื่นของรูปภาพ): กดปุ่ม Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

  • การเพิ่มสีกลับไปยังรูปภาพ: กดปุ่ม Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 5. คลิก เสร็จสิ้น หรือคลิก รีเซ็ต เพื่อทำให้รูปภาพกลับไปเป็นแบบเดิม

การปรับการเปิดรับแสง ความเข้ม และการตั้งค่ารูปภาพแบบอื่น ๆ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. คลิกที่แถบรูปภาพที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบรูปภาพ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. ใช้ตัวควบคุมเพื่อปรับ

  • การเปิดรับแสง: เปลี่ยนความสว่างหรือความมืดโดยรวมของทั้งรูปภาพ

  • ความเข้ม: เปลี่ยนความสดของสีในรูปภาพ การลากไปทางขวาทำให้สีต่าง ๆ สดหรือเจิดจ้ามากขึ้น

  • ยกระดับ: ปรับรูปภาพโดยอัตโนมัติโดยการกระจายโทนสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินให้เท่า ๆ กันทั้งฮีสโตแกรม

 4. ในการดูฮีสโตแกรมของรูปภาพและปรับคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น ระดับ แกมมา อุณหภูมิ และสีอ่อน ให้คลิก ปุ่มรูปภาพขั้นสูง

  หน้าต่าง ปรับรูปภาพ ที่แสดงฮีสโตแกรม

ในการเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม ให้คลิก รีเซ็ตรูปภาพ

เคล็ดลับ: คุณสามารถ เพิ่มปุ่มเหล่านี้ไปยังแถบเครื่องมือ: ปรับรูปภาพ อัลฟาแบบด่วน และ ครอบ คุณยังสามารถเปิดส่วนควบคุมแสดงปรับรูปภาพในหน้าต่างแยกที่คุณสามารถย้ายไปที่ใดก็ได้ เลือก มุมมอง > แสดงปรับรูปภาพ (จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)