การเพิ่มและแก้ไขรูปร่าง

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างไปที่สไลด์ คุณสามารถปรับแต่งรูปร่างด้วยตัวเองได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนดาวห้าแฉกแบบมาตรฐานไปเป็นดาวกระจายยี่สิบแฉก ปรับความมนของมุมของสี่เหลี่ยม เพิ่มข้อความภายในรูปร่าง และอื่น ๆ ได้

การเพิ่มรูปร่าง

 1. คลิก รูปร่าง ปุ่มรูปร่าง ใน แถบเครื่องมือ

  คลิกลูกศรเพื่อดูลักษณะรูปร่างเพิ่มเติม

 2. เลือกรูปร่างเพื่อเพิ่มไปยังสไลด์

การปรับคุณสมบัติของรูปร่าง

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของรูปร่างที่วาดไว้ก่อนหน้าใด ๆ ได้ด้วยวิธีการเฉพาะ

รูปร่างที่มีขอบจับเพื่อเลือก
 • เลือกรูปร่าง จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ปรับรูปร่างของมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมน: ลากขอบจับสีเขียวเข้าหามุมเพื่อทำให้มุมแหลมขึ้น หรือลากออกไปจากมุมเพื่อทำให้มนขึ้น

  • เปลี่ยนจำนวนแฉกบนดาว: ลากขอบจับสีเขียวด้านนอกไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มหรือเอาแฉกออก ดาวสามารถมีจุดได้ระหว่างสามถึงยี่สิบจุด

  • เปลี่ยนรูปร่างของแฉกบนดาว: ลากขอบจับสีเขียวด้านในเข้าหาจุดกึ่งกลางของดาวเพื่อทำให้แฉกยาวขึ้นและแคบลง หรือลากออกจากจุดกึ่งกลางเพื่อทำให้แฉกสั้นลงและกว้างขึ้น

  • เปลี่ยนรูปร่างของคำพูดรูปฟอง: ลากขอบจับสีเขียวบนตัวฟองเพื่อปรับรูปร่างฟอง ลากขอบจับสีเขียวที่จุดปลายเพื่อเปลี่ยนความยาวและตำแหน่งของฟอง ลากขอบจับสีเขียวที่จุดฐานเพื่อเปลี่ยนความกว้างของฟอง

  • เปลี่ยนจำนวนด้านในรูปหลายเหลี่ยม: ลากขอบจับสีเขียวตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับจำนวนของด้าน

  • ปรับสัดส่วนของลูกศร: ลากขอบจับสีเขียวเข้าหาปลายของลูกศรเพื่อทำให้หัวลูกศรแคบลง หรือลากเข้าหาจุดด้านข้างของลูกศรเพื่อทำให้ตัวลูกศรหนาขึ้น

  • เพิ่มจุดการแก้ไขเพิ่มเติมไปยังรูปร่าง: เลือก รูปแบบ > รูปร่างและเส้น > ทำให้แก้ไขได้ (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มจุดแก้ไข จากนั้นลากจุด

การเปลี่ยนคุณสมบัติของเส้น

คุณสามารถปรับแต่งลักษณะของเส้นได้โดยการเปลี่ยนความกว้าง (ความหนา) ของเส้น หรือโดยการเพิ่มส่วนปลายอื่นให้กับเส้น ตัวอย่างเช่น ลูกศร วงกลม หรือสี่เหลี่ยม ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการทำลูกศรแบบสองหัว หรือเมื่อคุณต้องการสร้างเส้นคั่นที่ตกแต่ง

หน้าต่าง ปรับรูปภาพ ที่แสดงฮีสโตแกรม
 1. คลิก รูปร่าง ปุ่มรูปร่าง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกเส้น

 2. คลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากลักษณะเส้น

 4. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • การปรับความหนาของเส้น: คลิกที่ลูกศรถัดจากขนาดจุดในช่องข้อความ หรือป้อนหมายเลข

  • การเปลี่ยนจุดสิ้นสุด: คลิกเมนูป๊อปอัพส่วนปลายแต่ละเมนูแล้วเลือกลักษณะส่วนปลาย

การปรับโค้งตามขอบของรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่าง

 2. เลือก รูปแบบ > รูปร่างและเส้น > ทำให้แก้ไขได้ (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 3. คลิกสองครั้งที่ขอบจับเพื่อเปลี่ยนเส้นจากที่โค้งให้เป็นเส้นตรง ขอบจับจะแทนประเภทต่าง ๆ ของเส้น:

  • สี่เหลี่ยมที่มีเส้นกรอบสีแดง: บ่งบอกถึงเส้นเหลี่ยม เส้นที่เชื่อมต่อกับจุดนี้จะเป็นเส้นตรง

  • วงกลมที่มีเส้นกรอบสีแดง: บ่งบอกถึงเส้นโค้ง เส้นที่เชื่อมต่อกับจุดนี้จะเป็นเส้นโค้ง

   วาดรูปร่างด้วยจุดที่แก้ไขได้
 4. คลิกที่ด้านนอกของรูปร่างเมื่อเสร็จสิ้น

เพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งเริ่มต้นไปเป็นเบซิเยร์ เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) จากนั้นใน แถบทั่วไป เลือก “เปลี่ยนโค้งเริ่มต้นเป็นเบซิเยร์” เมื่อคุณแก้ไขรูปร่างที่ใช้โค้งเบซิเยร์ คุณจะปรับโค้งโดยใช้ขอบจับบนจุด

การวาดรูปร่าง

คุณสามารถ “วาด” บนสไลด์ในหน้าเพื่อสร้างรูปร่างของตัวคุณเองได้

 1. คลิก รูปร่าง ปุ่มรูปร่าง ใน แถบเครื่องมือ วาดด้วยเครื่องมือปากกา

 2. คลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์เพื่อสร้างจุดแรกของรูปร่างแบบกำหนดเอง

 3. ย้ายตัวเมาส์ชี้ จากนั้นคลิกเพื่อสร้างอีกจุดหนึ่ง โดยเพิ่มจุดต่าง ๆ ต่อได้มากเท่าที่คุณต้องการ

  ในการสร้างส่วนโค้ง ให้คลิกจากนั้นลาก จากนั้นคลิกอีกครั้ง

  ในการลบส่วนที่คุณเพิ่งสร้าง ให้เลือกจุด จากนั้นกดแป้น Delete

 4. ในการวาดรูปให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ปิดรูปร่าง (เพิ่มเส้นทึบระหว่างจุดสุดท้ายและจุดแรก): คลิกที่จุดแรก

  • เปิดรูปร่างทิ้งไว้ (ไม่เพิ่มเส้นระหว่างจุดสุดท้ายและจุดแรก): กดปุ่ม Esc (Escape)

ในการแก้ไขจุดหรือเส้นขอบของรูปร่าง ให้เลือกรูปร่าง จากนั้นเลือก รูปแบบ > รูปร่างและเส้น > ทำให้แก้ไขได้ (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

การเพิ่มข้อความภายในรูปร่าง

 • คลิกสองครั้งที่รูปร่างเพื่อทำให้จุดแทรกปรากฏขึ้นมา จากนั้นป้อนข้อความของคุณ

  หากมีข้อความมากเกินไปที่จะแสดงในรูปร่าง ตัวบ่งชี้การคลิป (+) จะปรากฏขึ้นมา ในการปรับขนาดรูปร่าง ให้เลือกรูปร่างนั้น จากนั้นลากขอบจับเพื่อเลือกอันใดก็ได้จนกระทั่งข้อความทั้งหมดแสดงขึ้นมา

คุณสามารถ จัดรูปแบบข้อความ ภายในรูปร่่างได้เหมือนกับข้อความอื่น ๆ บนสไลด์ เลือกข้อความ คลิกที่แถบข้อความที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นใช้เครื่องมือเพื่อเปลี่ยน (หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือไม่มีแถบ ข้อความ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ)

การรวมรูปร่างเพื่อสร้างรูปร่างใหม่

คุณสามารถสร้างรูปร่างใหม่โดยการรวมรูปร่างหนึ่งกับรูปร่างอื่น ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการสร้างรูปร่างที่ดูเหมือนหัวใจ คุณสามารถใช้รูปร่างเพชรสามรูปและวงกลมสองวงและรวมรูปร่างเข้าด้วยกันเป็นรูปร่างเดียว คุณยังสามารถลบรูปร่างจากรูปร่างอื่น ๆ หรือเอาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างรูปร่างสองรูปออก

ตัวอย่างของรูปร่างที่ถูกรวม
 1. เลือกรูปร่างอย่างน้อยสองรูปร่างที่สัมผัสกันหรือซ้อนทับกัน

  เคล็ดลับ: ซ้อนทับรูปร่างสำหรับลูกเล่นที่น่าสนใจอื่น ๆ

 2. คลิกที่แถบแผนภูมิที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีแถบจัดเรียง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกหนึ่งในปุ่มต่อไปนี้:

  • รวม: รวมรูปร่างที่เลือกไว้เป็นรูปร่างเดียวกัน

  • การอินเตอร์เซก: สร้างรูปร่างจากพื้นที่ทับซ้อน

  • การลบ: เอารูปร่างที่จัดเลเยอร์ที่ด้านบนสุดของรูปร่างอื่นออก ในการเลือกรูปร่างที่จะถูกเอาออก ให้ย้ายรูปร่างไปยังเลเยอร์บนสุด ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนเลเยอร์ ให้ดูที่ การจัดเลเยอร์ จัดกลุ่ม และล็อกวัตถุ

  • การแยกออก: สร้างรูปร่างที่ไม่รวมพื้นที่ทับซ้อนระหว่างรูปร่าง