ภาพรวมวัตถุ

วัตถุคือรายการใด ๆ ที่คุณวางบนสไลด์ รูปภาพ รูปร่าง แผนภูมิ และกล่องข้อความคือตัวอย่างของวัตถุ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของวัตถุได้โดยใช้เครื่องมือที่มีให้ใช้งานโดยการคลิก ปุ่มรูปแบบ ในแถบเครื่องมือ

วัตถุแต่ละชิ้นจะมีตัวเลือกการจัดรูปแบบของตัวเอง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคุณสมบัติและคุณลักษณะของวัตถุ ตัวอย่างเช่น เส้นจะมีจุดสิ้นสุด ดังนั้นเมื่อเลือกเส้น Keynote จะแสดงตัวควบคุมสำหรับเปลี่ยนลักษณะของจุดสิ้นสุด

บานหน้าต่าง รูปแบบ ของตัวตรวจสอบรูปแบบ แสดงวัตถุที่ออกแบบไว้่ก่อนแล้วและตัวควบคุมสำหรับแก้ไขวัตถุ

การเพิ่มวัตถุ

 1. คลิกประเภทวัตถุใน แถบเครื่องมือ เพื่อเพิ่มตาราง แผนภูมิ ข้อความ รูปร่าง หรือสื่อ (รูปภาพ เสียง และวิดีโอ)

  คลิกลูกศรเพื่อดูลักษณะวัตถุเพิ่มเติม หรือเลื่อนเพื่อดูรูปภาพ เสียง และวิดีโอเพิ่มเติม

 2. คลิกวัตถุที่จะเพิ่ม จากนั้นลากวัตถุนั้นไปยังที่ที่คุณต้องการบนสไลด์

 3. ในการเปลี่ยนลักษณะของวัตถุ ให้เลือกวัตถุ คลิกแถบ ลักษณะ ที่ด้านบนสุดของแถบข้างทางด้านขวา จากนั้นใช้ตัวควบคุมเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้ได้:

  • คลิกรูปขนาดย่อของรูปแบบเพื่อปรับใช้รูปแบบที่ออกแบบไว้ก่อนแล้วซึ่งเข้ากันกับชุดรูปแบบของคุณ

  • คลิกช่องถัดจากคุณสมบัติเพื่อดูตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนลักษณะของคุณสมบัติอย่างรวดเร็ว

  • คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก การเติม เส้นขอบ หรือ เงา จากนั้นใช้ตัวควบคุมเพื่อปรับแต่งลักษณะขององค์ประกอบเหล่านี้ตามที่คุณต้องการ

  • เพิ่มการสะท้อนไปที่วัตถุ แล้วปรับความทึบ (ความโปร่งใส) ของวัตถุ

  หากคุณไม่เห็นแถบข้างหรือแถบข้างไม่มีแถบลักษณะ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

ในการเปลี่ยนลักษณะของตารางหรือแผนภูมิ ให้ใช้บานหน้าต่างตารางสำหรับตาราง หรือใช้แถบแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ