การเพิ่มสไลด์
เมื่อคุณเพิ่มสไลด์ ให้คุณเลือกจากเค้าโครงสไลด์ต่าง ...

การแสดงหรือซ่อนหมายเลขสไลด์
เมื่อคุณแสดงหมายเลขสไลด์ในงานนำเสนอ หมายเลขเหล่านั ...

การจัดลำดับสไลด์ใหม่
คุณสามารถจัดลำดับสไลด์ใหม่ในมุมมองตัวนำทาง เค้าร่า ...

การจัดกลุ่มสไลด์
คุณสามารถสร้างกลุ่มของสไลด์ในตัวนำทางสไลด์ได้โดยเย ...

การข้ามสไลด์
หากคุณไม่ต้องการให้เล่นสไลด์ระหว่างที่คุณนำเสนองาน ...

การเพิ่มและแก้ไขสไลด์ต้นแบบ
เค้าโครงสไลด์ที่ใช้ในชุดรูปแบบ Keynote แต่ละชุดจะอ ...

การเปลี่ยนชุดรูปแบบงานนำเสนอ
คุณสามารถเปลี่ยนชุดรูปแบบของงานนำเสนอเมื่อใดก็ได้ ...

การเพิ่มชุดรูปแบบแบบกำหนดเอง
หากคุณสร้างงานนำเสนอที่คุณต้องการใช้อีกครั้งเพื่อเ ...