การข้ามสไลด์

หากคุณไม่ต้องการให้เล่นสไลด์ระหว่างที่คุณนำเสนองาน คุณสามารถข้ามสไลด์นั้นไปได้ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ ในกรณีเช่น หากคุณต้องการเก็บสไลด์ไว้สองเวอร์ชั่น แต่คุณต้องการเล่นสไลด์เพียงเวอร์ชั่นเดียว

สไลด์ที่ข้ามสามารถแก้ไขได้และปรากฏเป็นแถบแนวนอนสีขาวในตัวนำทางสไลด์ คุณสามารถเลือกสไลด์เหล่านั้นแล้วโต้ตอบกับสไลด์ได้เช่นเดียวกับที่คุณโต้ตอบกับสไลด์อื่น ๆ

ตัวระบุสไลด์ที่ข้าม

การข้ามสไลด์

  • เลือกสไลด์ในตัวนำทางสไลด์ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

    • เลือก สไลด์ > ข้ามสไลด์ (จากเมนูสไลด์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

    • กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกสไลด์ในตัวนำทางสไลด์ จากนั้นเลือก ข้ามสไลด์

ในการทำให้สไลด์ที่ข้ามมองเห็นได้ในงานนำเสนอ ให้เลือกสไลด์ จากนั้นเลือก สไลด์ > ไม่ข้ามสไลด์ หรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกบนสไลด์ในตัวนำทางสไลด์ จากนั้นเลือก ไม่ข้ามสไลด์