การจัดกลุ่มสไลด์

คุณสามารถสร้างกลุ่มของสไลด์ในตัวนำทางสไลด์ได้โดยเยื้องได้ลึกถึงหกระดับ การจัดกลุ่มไม่ได้ส่งผลต่อวิธีการเล่นงานนำเสนอ และสามารถช่วยคุณจัดระเบียบและจัดเรียงสไลด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณสามารถย้ายสไลด์ที่จัดกลุ่มเป็นชุดและยุบกลุ่มเพื่อให้มีมุมมองที่ดีขึ้นในการจัดระเบียบงานนำเสนอของคุณ

การจัดกลุ่มสไลด์

  1. ในตัวนำทางสไลด์ ให้เลือกสไลด์หนึ่งสไลด์หรือมากกว่านั้นที่คุณต้องการจัดกลุ่มภายใต้สไลด์ด้านบน

  2. ลากสไลด์ไปทางขวาจนกว่าจะมีเส้นปรากฏขึ้นมาทางซ้าย

    ตัวนำทางสไลด์ที่มีเส้นถัดจากสไลด์ที่เยื้อง

    คุณสามารถเยื้องได้หนึ่งระดับระหว่างสไลด์ที่ติดต่อกัน

ในการยกเลิกการจัดกลุ่ม ให้เลือกสไลด์ที่จัดกลุ่มไว้สไลด์เดียวหรือมากกว่านั้น จากนั้นลากไปทางซ้ายจนกว่าจะไม่เยื้องอีกต่อไป