การจัดลำดับสไลด์ใหม่

คุณสามารถจัดลำดับสไลด์ใหม่ในมุมมองตัวนำทาง เค้าร่าง และโต๊ะไฟได้อีกด้วย

การเปลี่ยนลำดับสไลด์

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในมุมมองตัวนำทางหรือเค้าร่าง: ในตัวนำทางสไลด์ ให้ลากสไลด์ไปยังตำแหน่งใหม่

  • มุมมองโต๊ะไฟ: ลากตัวเลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่

ในการเลือกสไลด์หลายสไลด์ ให้กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อเลือกสไลด์ที่ต่อเนื่องกัน หรือกด Command ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อเลือกสไลด์ชุดใด ๆ ก็ได้