การเปลี่ยนชุดรูปแบบงานนำเสนอ

คุณสามารถเปลี่ยนชุดรูปแบบของงานนำเสนอเมื่อใดก็ได้ และสไลด์ของคุณทั้งหมดจะสืบทอดคุณลักษณะของชุดรูปแบบใหม่ รวมถึงรูปแบบวัตถุ รูปพื้นหลังของสไลด์ และอื่น ๆ หากคุณปรับแต่งวัตถุด้วยตัวเองจากชุดรูปแบบดั้งเดิม หากคุณเปลี่ยนลักษณะของข้อความชื่อเรื่องบนสไลด์ เป็นต้น วัตถุนั้นจะคงการเปลี่ยนแปลงไว้

การเปลี่ยนชุดรูปแบบงานนำเสนอ

  1. เลือก ไฟล์ > เปลี่ยนชุดรูปแบบ (จากเมนูไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) จากนั้นเลือกชุดรูปแบบใหม่

  2. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เก็บรายการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของคุณ” หากคุณต้องการให้ชุดรูปแบบใหม่เขียนทับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคุณ

  3. คลิก เลือก