การเพิ่มชุดรูปแบบแบบกำหนดเอง

หากคุณสร้างงานนำเสนอที่คุณต้องการใช้อีกครั้งเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับงานนำเสนออื่น ๆ คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอนั้นเป็นชุดรูปแบบได้ การสร้างชุดรูปแบบของคุณเองนั้นง่ายพอ ๆ กับการเพิ่มโลโก้บริษัทของคุณลงในชุดรูปแบบที่มีอยู่แล้ว หรือคุณสามารถออกแบบชุดรูปแบบใหม่ทั้งหมดก็ได้

คุณสามารถเพิ่มชุดรูปแบบแบบกำหนดเองของคุณไปยังตัวเลือกชุดรูปแบบ หรือบันทึกเป็นไฟล์เพื่อแชร์กับผู้อื่น หรือติดตั้งและใช้บนอุปกรณ์ iOS ของคุณได้ ในการติดตั้งชุดรูปแบบแบบกำหนดเองในอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้บันทึกชุดรูปแบบไปยัง iCloud, iTunes หรือเซิร์ฟเวอร์ WebDAV หรือส่งเป็นเอกสารแนบในอีเมล

การบันทึกงานนำเสนอเป็นชุดรูปแบบ

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกชุดรูปแบบ (จากเมนูไฟล์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

 2. แตะตัวเลือก:

  • การเพิ่มไปที่ตัวเลือกชุดรูปแบบ: ป้อนชื่อสำหรับชุดรูปแบบ จากนั้นกด Return ชุดรูปแบบของคุณจะปรากฏในประเภทชุดรูปแบบของฉันในตัวเลือกชุดรูปแบบ

  • บันทึก: ป้อนชื่อสำหรับชุดรูปแบบ จากนั้นเลือกที่ที่คุณต้องการบันทึก

   หากคุณบันทึกไปที่ iCloud ครั้งต่อไปที่คุณเปิด Keynote บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ชุดรูปแบบนั้นจะปรากฏเป็นไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ในตัวจัดการงานนำเสนอ

การติดตั้งชุดรูปแบบบน Mac ของคุณ

หากคุณได้บันทึกชุดรูปแบบแบบกำหนดเองหรือหากมีคนส่งชุดรูปแบบให้คุณ คุณต้องติดตั้งชุดรูปแบบนั้นเพื่ที่คุณจะสามารถใช้ใน Keynote ได้ การติดตั้งชุดรูปแบบจะเพิ่มชุดรูปแบบไปยังตัวเลือกชุดรูปแบบ ข้ามงานนี้หากคุณเลือก เพิ่มไปยังตัวเลือกชุดรูปแบบ เมื่อคุณบันทึกชุดรูปแบบแบบกำหนดเอง

 • คลิกสองครั้งที่ไฟล์ชุดรูปแบบ (ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .kth) จากนั้นคลิก เพิ่มไปยังตัวเลือกชุดรูปแบบ

  คุณสามารถตั้งค่าให้ Keynote เปิดงานนำเสนอใหม่จากชุดรูปแบบเดียวกันเสมอแทนที่จะเปิดจากตัวเลือกชุดรูปแบบ เลือก Keynote > การตั้งค่า (จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) ในบานหน้าต่างทั่วไป ให้เลือก “ใช้ชุดรูปแบบ” จากนั้นคลิก ชุดรูปแบบ เพื่อเลือกชุดรูปแบบ

การติดตั้งชุดรูปแบบบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้ปฏิบัติตามวิธีต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแม่แบบจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้:

 • iCloud: หาก Keynote ได้รับการตั้งค่าให้ใช้ iCloud บนอุปกรณ์ของคุณ ชุดรูปแบบของคุณจะปรากฎใน ตัวจัดการงานนำเสนอ และจะได้รับการระบุตามป้ายกำกับชุดรูปแบบ แตะรูปย่อของแม่แบบ จากนั้นแตะติดตั้ง

  หมายเหตุ: หากคุณอัปเกรดบัญชีของคุณให้เป็น iCloud Drive การเชื่อมข้อมูลอาจไม่ทำงานในทุกกรณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง OS X และ iOS เวอร์ชั่นใดไว้ ดูที่ บทความสนับสนุน Apple นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • AirDrop: ปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ AirDrop แตะตัวเลือกการค้นพบ และเมื่อข้อความ AirDrop ปรากฏขึ้น ให้แตะ เพิ่ม

 • อีเมล: ใน เมล แตะ สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะหน้าจอ แตะ ปุ่มเมนูแชร์ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แตะ เปิดใน Keynote จากนั้นแตะ เพิ่ม

 • เซิร์ฟเวอร์ WebDAV: ดาวน์โหลดชุดรูปแบบจากเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นแตะหน้าจอ แตะ ปุ่มเมนูแชร์ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แตะ เปิดใน Keynote จากนั้นแตะ เพิ่ม

ชุดรูปแบบจะปรากฏในประเภทชุดรูปแบบของฉันในตัวเลือกชุดรูปแบบ

ในการเรียนรู้วิธีการใช้เซิร์ฟเวอร์ WebDAV กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้ดู การใช้เซิร์ฟเวอร์ WebDAV เพื่อจัดเก็บงานนำเสนอ ในการเรียนรู้วิธีการถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ iTunes ให้ดู การใช้ iTunes เพื่อถ่ายโอนไฟล์

การเปลี่ยนชื่อและลบแม่แบบแบบกำหนดเอง

 1. ในตัวเลือกชุดรูปแบบ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกชื่อแม่แบบ จากนั้นเลือก เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ

 2. หากคุณกำลังเปลี่ยนชื่อ ให้ป้อนชื่อใหม่ จากนั้นกด Return

  ชุดรูปแบบแบบกำหนดเองปรากฏในประเภทชุดรูปแบบของฉันในตัวเลือกชุดรูปแบบ ตามลำดับที่ถูกเพิ่มเข้ามาเสมอ คุณไม่สามารถจัดเรียงได้

การแก้ไขชุดรูปแบบ

คุณไม่สามารถแก้ไขชุดรูปแบบหลังจากที่คุณบันทึกได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างชุดรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของชุดรูปแบบเก่าได้

คุณต้องติดตั้งชุดรูปแบบแบบกำหนดเองก่อนเพื่อที่ชุดรูปแบบจะปรากฎในตัวเลือกชุดรูปแบบ (ดูคำแนะนำที่ด้านบน)

 1. เลือก ไฟล์ > สร้างใหม่ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ชุดรูปแบบที่คุณต้องการแก้ไข ชุดรูปแบบแบบกำหนดเองอยู่ในหมวดหมู่ ชุดรูปแบบของฉัน ในตัวเลือกชุดรูปแบบ

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ จากนั้นบันทึกงานนำเสนอเป็นชุดรูปแบบใหม่

คุณสามารถลบชุดรูปแบบเก่าได้หลังจากที่คุณสร้างชุดรูปแบบใหม่แล้ว