การเพิ่มสไลด์

เมื่อคุณเพิ่มสไลด์ ให้คุณเลือกจากเค้าโครงสไลด์ต่าง ๆ ที่อิงจากชุดรูปแบบของงานนำเสนอของคุณ

การเพิ่มสไลด์

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิก ปุ่มเพิ่มสไลด์ ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกเค้าโครงสไลด์

 • เลือกสไลด์ในตัวนำทางสไลด์ จากนั้นกด Return หรือกด Option ค้างไว้แล้วคลิก ปุ่มเพิ่มสไลด์ ในแถบเครื่องมือเพื่อสร้างสไลด์อื่นด้วยเค้าโครงเดียวกัน

การเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์

หากคุณเพิ่มสไลด์ลงในงานนำเสนอของคุณแล้ว แต่ต้องการลองเค้าโครงอื่น คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงได้อย่างรวดเร็ว

 1. เลือกสไลด์ในตัวนำทางสไลด์

 2. คลิกปุ่มเปลี่ยนต้นแบบ ใกล้กับด้านบนสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีปุ่มเปลี่ยนต้นแบบ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. เลือกเค้าโครงสไลด์เพื่อปรับใช้

คุณยังสามารถเพิ่มรายการต้นแบบลงในแถบเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์อย่างรวดเร็วได้อีกด้วย ในการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงสีพื้นหลังของสไลด์

 1. เลือกสไลด์ในตัวนำทางสไลด์

 2. คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลที่อยู่ถัดจากพื้นหลังในแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีสามเหลี่ยมแสดงผลอยู่ถัดจากพื้นหลัง ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกประเภทการเติม

  เคล็ดลับ: เลือกการเติมสีสำหรับสีเดียว

ตัวเลือกการเติมพื้นหลังสไลด์จะเหมือนกับการเติมรูปร่าง ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุ

การแทนที่ข้อความในที่พัก

 • แตะสองครั้งที่ข้อความแล้วป้อนข้อความของคุณเอง

การแทนที่รูปภาพในที่พัก

 • ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลากรูปแบบจาก Finder ไปบนรูปภาพในที่พัก

  • คลิก ปุ่มที่พัก ในมุมขวาล่างของรูปภาพในที่พัก จากนั้นเลือกรูปภาพจากคลัง iPhoto, Aperture หรือ Photo Booth ของคุณ

การลบสไลด์

 • เลือกสไลด์ในตัวนำทางสไลด์ จากนั้นกด Delete

  กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วเลือกหลายสไลด์เพื่อลบ