การเพิ่มและแก้ไขสไลด์ต้นแบบ

เค้าโครงสไลด์ที่ใช้ในชุดรูปแบบ Keynote แต่ละชุดจะอิงตามสไลด์ต้นแบบ เมื่อคุณต้องการเพิ่มสไลด์ไปที่งานนำเสนอของคุณที่มีองค์ประกอบพิเศษ เช่น ชื่อเรื่องและชื่อเรื่องรอง รายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือรูปภาพ ให้คุณเลือกเค้าโครงสไลด์ที่คล้ายกับเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการ จากนั้นให้แทนที่องค์ประกอบในที่พักและเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น ๆ ตามที่จำเป็น เฉพาะสไลด์ในงานนำเสนอของคุณที่จะเปลี่ยนแปลง สไลด์ต้นแบบจะยังคงอยู่ในสถานะดั้งเดิม

หากคุณเพิ่มรูปภาพ ข้อความ และวัตถุอื่น ๆ ใหม่ไปที่ต้นแบบ วัตถุเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปพื้นหลังสไลด์และไม่สามารถแก้ไขได้ในงานนำเสนอของคุณ หากคุณต้องการให้ข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพแก้ไขได้ในงานนำเสนอของคุณ คุณต้องเพิ่มเป็นที่พักบนสไลด์ต้นแบบ

คุณสามารถเปลี่ยนสไลด์ต้นแบบเหมือนกับที่คุณทำได้กับสไลด์ธรรมดา ซึ่งรวมถึงการแก้ไขลักษณะของจ้อความ การเปลี่ยนรูปพื้นหลังของสไลด์ และการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ เมื่อคุณเปลี่ยนสไลด์ต้นแบบ รายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะปรากฏที่สไลด์ทุกสไลด์ในงานนำเสนอที่อิงตามต้นแบบนั้น

โหมดการแก้ไขสไลด์ต้นแบบ

การเพิ่มสไลด์ต้นแบบ

 1. คลิก มุมมอง ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกแก้ไขสไลด์ต้นแบบ

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • คลิก ปุ่มเพิ่มสไลด์ ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกสไลด์ต้นแบบ

  • ในตัวนำทางสไลด์ ให้เลือกสไลด์ที่มีเค้าโครงคล้ายคลึงกับเค้าโครงที่คุณต้องการ แล้วกด Return

 3. คลิกสองครั้งที่ชื่อของสไลด์ต้นแบบในตัวนำทางสไลด์และป้อนชื่อใหม่

 4. แก้ไขสไลด์ได้ตามที่คุณต้องการโดยการเพิ่มข้อความ รูปภาพ รูปร่าง ที่พัก หรือวัตถุอื่น ๆ

  หากคุณต้องการให้วัตถุบนสไลด์ต้นแบบจัดเลเยอร์กับวัตถุที่คุณเพิ่มลงในสไลด์ตามต้นแบบนั้น ให้เลือก “อนุญาตให้วัตถุบนสไลด์จัดเลเยอร์กับต้นแบบ” ในแถบข้าง ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเยอร์ ให้ดูที่ การจัดเลเยอร์ จัดกลุ่ม และล็อกวัตถุ (หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีกล่องกาเครื่องหมาย “อนุญาตให้วัตถุบนสไลด์จัดเลเยอร์กับต้นแบบ” ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ)

 5. คลิก ดเสร็จ ที่ด้านล่างสุดของพื้นที่สไลด์ หรือคลิก มุมมอง ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก ออกจากสไลด์หลัก เมื่อคุณแก้ไขเสร็จ

การเพิ่มที่พักข้อความ รูปภาพ และรูปร่าง

 1. คลิก มุมมอง ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกแก้ไขสไลด์ต้นแบบ

 2. เลือกสไลด์ต้นแบบที่คุณต้องการแก้ไข

 3. เพิ่มกล่องข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือรูปร่างลงในสไลด์ เปลี่ยนลักษณะตามที่คุณต้องการ จากนั้นวางไว้ที่ที่คุณต้องการให้ปรากฏบนสไลด์ต้นแบบ

 4. เลือกกล่องข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือรูปร่าง จากนั้นให้เลือกกำหนดเป็นที่พักข้อความ (สำหรับกล่องข้อความหรือรูปร่าง) หรือกำหนดเป็นที่พักสื่อ (สำหรับรูปภาพหรือวิดีโอ) ที่ใกล้กับด้านล่างสุดของแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีกล่องกาเครื่องหมายกำหนดเป็นที่พัก ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

 5. คลิก ดเสร็จ ที่ด้านล่างสุดของพื้นที่สไลด์ หรือคลิก มุมมอง ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก ออกจากสไลด์หลัก เมื่อคุณแก้ไขเสร็จ

การเพิ่มที่พักวัตถุสำหรับตารางและแผนภูมิ

ในการสร้างที่พักบนสไลด์ต้นแบบสำหรับตารางและแผนภูมิ ให้เพิ่มที่พักวัตถุ บนสไลด์ใด ๆ ที่อิงจากต้นแบบ คุณจะสามารถเพิ่มตารางหรือแผนภูมิ แล้วตารางหรือแผนภูมิจะอนุมานขนาดและตำแหน่งของที่พักวัตถุ

 1. คลิก มุมมอง ปุ่มมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกแก้ไขสไลด์ต้นแบบ

 2. เลือกสไลด์ต้นแบบที่คุณต้องการแก้ไข

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่พักวัตถุในแถบข้าง

  หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีกล่องกาเครื่องหมายที่พักวัตถุ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

มีการเพิ่มวัตถุในที่พักลงในสไลด์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและวางตำแหน่งที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ เฉพาะที่พักวัตถุเท่านั้นที่สามารถเพิ่มลงในสไลด์ต้นแบบได้