การแสดงหรือซ่อนหมายเลขสไลด์

เมื่อคุณแสดงหมายเลขสไลด์ในงานนำเสนอ หมายเลขเหล่านั้นจะปรากฏที่ด้านล่างสุดของแต่ละสไลด์ จะมีการอัปเดตหมายเลขเมื่อคุณเปลี่ยนลำดับของสไลด์นั้น สไลด์ที่ข้ามจะไม่ได้ลงหมายเลขไว้

คุณต้องอยู่ในมุมมองตัวนำทางหรือโต๊ะไฟเพื่อเพิ่มหมายเลขสไลด์

การแสดงหมายเลขสไลด์

  1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีหมายเลขสไลด์

    กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกเลือกสไลด์ที่ต่อเนื่องกัน หรือกดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อเลือกชุดสไลด์ใด ๆ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายหมายเลขสไลด์ในแถบข้าง

    หากคุณไม่เห็นแถบข้าง หรือแถบข้างไม่มีกล่องกาเครื่องหมายหมายเลขสไลด์ ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ ใน แถบเครื่องมือ

ในการซ่อนหมายเลขสไลด์ เลือกสไลด์หรือสไลด์ที่มีหมายเลข จากนั้นยกเลิกการเลือกหมายเลขสไลด์

ในการแสดงหมายเลขสไลด์สำหรับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ เลือก สไลด์ > แสดงหมายเลขสไลด์บนสไลด์ทั้งหมด (จากเมนูสไลด์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) ในการซ่อนหมายเลขสไลด์สำหรับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ เลือก สไลด์ > ซ่อนหมายเลขสไลด์บนสไลด์ทั้งหมด