การค้นหาและแทนที่ข้อความ

คุณสามารถค้นหาคำ วลี หมายเลข และอักขระเฉพาะ และแทนที่ผลลัพธ์การค้นหาด้วยเนื้อหาใหม่ที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาสไลด์ที่ข้ามและในโน้ตของผู้นำเสนอ จะรวมอยู่ในการค้นหา

การค้นหาข้อความเฉพาะ

 1. คลิก ปุ่มมุมมอง ใน แถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แสดงค้นหาและแทนที่

 2. ในช่องค้นหา ให้ป้อนคำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา

  คำที่ตรงกันจะถูกไฮไลท์ในขณะที่คุณป้อนข้อความ

 3. ในการค้นหาคำที่ตรงกันกับตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กที่คุณระบุ หรือจำกัดผลลัพธ์ของการค้นหาจากคำทั้งคำที่คุณป้อน ให้คลิก ปุ่มตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือก ตัวพิมพ์อักษรที่ตรงกัน หรือ ทั้งคำ

 4. คลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหาคำที่ตรงกันถัดไปหรือก่อนหน้า

ในการดูหรือล้างข้อมูลการค้นหาล่าสุด ให้คลิกลูกศรถัดจากแว่นขยาย

การแทนที่ข้อความที่ค้นพบ

 1. คลิก ปุ่มมุมมอง ใน แถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แสดงค้นหาและแทนที่

 2. คลิก ปุ่มตัวเลือกขั้นสูง ในหน้าต่างค้นหาและแทนที่ จากนั้นเลือก ค้นหาและแทนที่

  คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่นเช่น ทั้งคำ และ ตัวพิมพ์อักษรที่ตรงกัน เพื่อปรับปรุงการค้นหาของคุณได้อีกด้วย

 3. ป้อนคำหรือวลีลงในช่องแรก

  ในขณะที่คุณป้อนข้อความ คำที่ตรงกันจะถูกไฮไลท์ คำแรกที่ตรงกันจะถูกเลือกและไฮไลท์เป็นสีเหลือง

 4. ป้อนคำหรือวลีที่จะแทนที่ลงในช่องที่สอง

  หากคุณปล่อยช่องแทนที่ให้ว่างไว้ ข้อความที่ค้นพบทุกกรณีจะลูกลบเมื่อคุณแทนที่ข้อความที่ค้นพบ

  หน้าต่างค้นหาและแทนที่ที่มีคำบรรยายไปยังปุ่มเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม
 5. การใช้ปุ่มที่ด้านล่างสุดของแผงค้นหาเพื่อทบทวนและเปลี่ยนข้อความที่ตรงกัน:

  • การแทนที่ทั้งหมด: แทนที่ข้อความทั้งหมดที่ตรงกันด้วยข้อความแทนที่

  • แทนที่และค้นหา: แทนที่คำที่ตรงกันแล้วย้ายไปยังข้อความถัดไป

  • แทนที่: แทนที่คำที่เลือกด้วยข้อความแทนที่ แต่ไม่ย้ายไปยังคำถัดไปที่ตรงกัน

  • ลูกศรก่อนหน้าหรือถัดไป: ย้ายไปยังคำก่อนหน้าหรือถัดไปที่ตรงกันโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลง

การใช้การแทนที่ข้อความ

คุณสามารถตั้งค่า Keynote ให้แทนที่บางข้อความได้โดยอัตโนมัติพร้อมข้อความที่คุณระบุไว้ ตัวอย่างเช่น สามารถแทนที่ “teh” ด้วย “the” หรือ “(c)” ด้วย © ได้

 1. เลือก แก้ไข > การแทน > แสดงการแทน (จากเมนูแก้ไข จะอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ)

  หากคุณต้องการใช้การแทนที่กับข้อความเฉพาะ เลือกข้อความ

 2. ในหน้าต่างการแทน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายการแทนที่ข้อความ จากนั้นคลิก การตั้งค่าข้อความ

  บานหน้าต่างข้อความของการตั้งค่าแป้นพิมพ์จะเปิดขึ้นในการตั้งค่าระบบ

 3. คลิก ปุ่มบวก จากนั้นป้อนข้อความที่คุณต้องการแทนที่ (เช่น “teh”) ในคอลัมน์แทนที่

 4. ป้อนคำที่คุณต้องการแทนที่คำด้วย (เช่น “the”) ในคอลัมน์ ด้วย

  คลิกด้านนอกช่องข้อความก่อนปิดหน้าต่าง

 5. คลิกปุ่มเพื่อแทนที่รายการของข้อความที่จะแทนที่ทั้งหมดในงานนำเสนอ หรือแค่ในข้อความที่เลือกไว้

เมื่อเปิด การแทนที่ข้อความ สำหรับงานนำเสนอ เครื่องหมายถูกจะปรากฏอยู่ถัดจาก การแทนที่ข้อความ ในเมนูการแทนที่ คุณสามารถยกเลิกการเลือกการแทนที่ข้อความเพื่อปิด

หมายเหตุ: การตั้งค่าการแทนที่ข้อความของคุณจะปรับใช้กับแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น TextEdit ซึ่งใช้การแทนที่เช่นเดียวกัน หากคุณไม่ต้องการใช้การแทนที่ข้อความในกระดาษ คุณสามารถปิดการแทนที่ข้อความสำหรับข้อความที่เลือกในหน้าต่างการแทนที่ได้